top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

TRANG BỊ

"Hãy chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có điều gì hổ thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý" - II Ti-mô-thê  2:15 NIV-VPNS.

TRUYỀN GIẢNG

Cung cấp truyền đạo đơn, sách chứng đạo, và tạp chí Chân Trời Mới

XUẤT BẢN

In ấn Kinh Thánh, sách bồi linh, và các tài liệu khác cho Cơ Đốc Nhân Việt Nam

CHĂM SÓC

Sống Với Thánh Kinh mỗi ngày, Lịch Cầu Nguyện theo tháng, Nghiên Cứu Kinh Thánh theo quý

ĐÁP ỨNG

Giải đáp các thắc mắc thuộc linh và đồng công trong sự

cầu thay

​VĂN PHẨM​

Văn Phẩm Nguồn Sống góp phần thực hiện Đại Mệnh Lệnh truyền bá Phúc Âm và môn đệ hóa trong vòng người Việt khắp nơi trên thế giới qua việc cung cấp Thánh Kinh và văn phẩm Cơ Đốc với mục đích cho người tin Chúa và chưa tin Chúa được trưởng thành tâm linh, và đem người khác đến với Đấng Christ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn Phẩm Nguồn Sống ước mong được kết nối với bạn

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

Liên Kết

Bản đồ trang Web

  • Facebook Social Icon
bottom of page