top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-01 Đầu tư vào nước trời: Học hỏi Lời Chúa


II Ti-mô-thê 3:13-15

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 14-15).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê những gì? Điều quan trọng nhất cần phải đầu tư là gì? Bạn đã đầu tư trong việc học hỏi Lời Chúa cho mình và cho gia đình như thế nào?


Trong thời kỳ sau rốt, xã hội ngày càng có nhiều người xấu xa, hung ác và mức độ gian ác đã gia tăng nhiều hơn. Lối sống gian xảo trở nên phổ biến, người người lừa dối nhau (câu 13). Trong hoàn cảnh xã hội phức tạp như vậy, Sứ đồ Phao-lô khuyên người con tinh thần của mình là ông Ti-mô-thê phải sống theo tiêu chuẩn của Chúa dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh.


Thứ nhất, ông khuyên con giữ vững điều con đã học và tin quyết. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho ông Ti-mô-thê nhớ lời của những người đã dạy dỗ ông. Từ “ai” trong câu 14 ở số nhiều, nhằm ám chỉ hai người phụ nữ đã dạy Lời Chúa và rèn luyện đức tin cho ông Ti-mô-thê là bà ngoại Lô-ít và người mẹ Ơ-nít (II Ti-mô-thê 1:5). Thứ hai, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến việc học hỏi Lời Chúa. Từ “biết” trong Kinh Thánh nguyên nghĩa là “có kiến thức, quen thuộc hay thông thạo” nhấn mạnh đến sự nghiên cứu, suy ngẫm Lời Thánh của Đức Chúa Trời. Qua Kinh Thánh, con người nhận được sự khôn ngoan từ Chúa, biết được sự thánh khiết, tình yêu, và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không cứu được con người (Giăng 5:39-40), nhưng Kinh Thánh ban sức mạnh cho người học hỏi để sống vững vàng trước nghịch cảnh, và ban sự khôn ngoan “để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 15).


Trước thềm Năm Mới 2023, nhiều người trong chúng ta đang đối diện với những khó khăn thử thách và đôi khi cảm thấy nản lòng khi thấy lòng người thêm xấu xa và điều ác mỗi ngày một gia tăng. Xin Chúa cho chúng ta được khích lệ qua phân đoạn Kinh Thánh này, hết lòng dạy dỗ Lời Chúa và sống bày tỏ đức tin cho con cháu. Chúng ta có thể đang cố gắng đầu tư rất nhiều để giúp con cháu thành công trên phương diện học thức, tài chánh hay sức khỏe, nhưng đôi khi chúng ta quên lãng sự đầu tư thiết yếu hơn hết cho con cháu mình là sự sống đời đời. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian đầu tư cho chính bản thân qua việc suy ngẫm và sống theo Lời Chúa dạy để được Chúa hướng dẫn biết sống khôn ngoan, biết đầu tư vào Nước Trời đời đời thay vì chỉ chú tâm vào cuộc sống hữu hạn này. Ước mong năm mới, mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui, sự bình an, và hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Bạn cam kết thực hiện sự thay đổi nào trong năm nay?


Lạy Cha Thánh, tạ ơn Cha đã ban Lời Ngài cho con. Xin cho con biết đầu tư cho việc học hỏi Lời Chúa và xin Đức Thánh Linh soi sáng, cho con có sự khôn ngoan, hiểu được Lời Chúa để qua đó đức tin con vững vàng nơi Chúa Giê-xu.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

55 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page