top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-01 Chứa chan hy vọng


 

Câu gốc: “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu xin cho con dân Chúa sống trong niềm hy vọng nào? Đức Chúa Trời sẽ ban điều gì cho người đặt đức tin không dời đổi nơi Ngài? Nhờ đâu con dân Chúa được chứa chan hy vọng trong Năm Mới 2022?


Con dân Chúa đang hòa cùng dòng người trên thế giới đón chào Năm Mới 2022. Dù dịch bệnh vẫn còn, dù chiến tranh vẫn bùng nổ nhiều nơi, dù nền kinh tế toàn cầu chưa phục hồi v.v… nhưng thời gian vẫn lặng lẽ trôi và một năm mới chẳng mấy chốc đã đến. Như một thói quen của truyền thống lâu đời, ai cũng mong muốn một năm mới sẽ có nhiều điều mới hơn, tốt hơn, và người ta chia sẻ niềm vui cho nhau qua những lời chúc mừng năm mới tràn đầy hy vọng.


Sau những lời dạy cho con dân Chúa tại thành La Mã trong chương 14, 15, Sứ đồ Phao-lô đã viết lời kết luận và cũng là lời tâm tình của ông gửi đến Hội Thánh trong thư Rô-ma 15:13 như sau: “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hy vọng!” (Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Ông cầu xin cho Cơ Đốc nhân được sống trong niềm hy vọng, không phải hy vọng viễn vông mà là hy vọng hoàn toàn vững chắc vì chính Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng. Người ta chúc nhau năm mới mà không quan tâm lời chúc có thành tựu hay không, nhưng Sứ đồ Phao-lô khẳng định Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng làm cho chúng ta tràn ngập vui mừng và bình an không phải nhờ những lời chúc năm mới nhưng nhờ đức tin chúng ta đặt nơi Đấng là nguồn của hy vọng. Kết quả nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta càng được chứa chan hy vọng.


Bước vào Năm Mới 2022, nhiều người trong chúng ta cũng còn lắm lo toan trong cuộc sống, nhiều người vẫn đang đối diện với những hậu quả dịch bệnh ảnh hưởng trên đời sống, công ăn việc làm, sức khỏe. Dù vậy, xin Chúa cho chúng ta có lòng vững tin không dời đổi vào Chúa là nguồn hy vọng, Đấng đang sắm sẵn cho chúng ta một nơi ở đời đời phước hạnh, nơi đó không có dịch bệnh, không lo âu, không chết chóc để chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn (Giăng 14:1-3). Chúng ta bước vào năm mới với mọi điều vui vẻ và bình an không phải vì cuộc sống đã hanh thông nhưng do chúng ta cứ tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Trong quyền phép Đức Thánh Linh, chúng ta chứa chan hy vọng và luôn vui vẻ, bình an giữa những bấp bênh của cuộc sống vì chúng ta luôn có sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa Trời.


Bạn có thấy chứa chan hy vọng khi bước vào Năm Mới 2022 không?


Lạy Chúa, dù hoàn cảnh vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là nguồn trông cậy, con tin Ngài sẽ làm cho con đầy dẫy vui mừng, bình an. Xin cho con bước vào năm mới ngập tràn hy vọng trong Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page