top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-02 Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh


 

Câu gốc: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi dạy “phải đầy dẫy Đức Thánh Linh,” Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để so sánh? Làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Khi phạm tội, bạn phải làm gì để được tiếp tục đầy dẫy Thánh Linh?


Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh “say rượu” để so sánh khi dạy các con cái Chúa “phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Ông nói: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Người ta thường mượn rượu để giải sầu hoặc để có thêm can đảm vì men rượu làm cho hưng phấn. Nhưng những điều do rượu mang lại chỉ là tạm thời, sau đó là say sưa và “luông tuồng,” nghĩa là trụy lạc, phóng đãng. Thay vào đó, hãy tìm niềm vui bất tận và sức mạnh thiên thượng trong Thánh Linh.


Rượu xui cho luông tuồng vì người say rượu sẽ mất tự chủ, rượu sẽ sai khiến người đó nói và làm những việc bậy bạ, sai trật mà họ không hề biết. Nhưng người đầy dẫy Đức Thánh Linh lại sinh ra những phẩm chất tốt đẹp của Trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22), trong đó có sự tiết độ, tức tự chủ. Câu 19-20 cho thấy cuộc đời của người đầy dẫy Đức Thánh Linh là những chuỗi ngày ca ngợi tôn vinh Chúa bằng cả môi miệng lẫn tấm lòng; người ấy sẽ không có lời than thở, nản lòng khi gặp nghịch cảnh nhưng luôn sống với tinh thần tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng Chúa luôn tể trị mọi sự và luôn ban mọi điều tốt nhất cho con cái Ngài (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).


Vậy làm thế nào để đầy dẫy Đức Thánh Linh? Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế thì người ấy được Thánh Linh ngự vào lòng và được tái sinh làm con của Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân tuy đã nhận được Thánh Linh ngay khi thật lòng tin Chúa nhưng để đầy dẫy Thánh Linh thì phải đầu phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Có Đức Thánh Linh là được Chúa ngự vào lòng một lần đủ cả, nhưng đầy dẫy Thánh Linh là quyết định sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mỗi ngày, mỗi phút giây, nghĩa là phải đầu phục Chúa liên tục và trọn vẹn.


“Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” là một mệnh lệnh phải vâng lời, không phải muốn hay không muốn. Khi phạm tội hoặc khi cái tôi của chúng ta nổi lên làm chủ khiến chúng ta không vâng theo Lời Chúa dạy, chúng ta đang làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30), hoặc có thể chúng ta đang dập tắt Thánh Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19) bằng thái độ lạnh nhạt không đáp ứng với ngọn lửa Thánh Linh đang bùng cháy trong lòng. Những lúc như vậy, dù Đức Thánh Linh vẫn ở trong chúng ta nhưng chúng ta không còn đầy dẫy Đức Thánh Linh nữa. Khi ấy, cần phải xưng tội, ăn năn (I Giăng 1:9), quay trở lại sống trong sự vâng phục Chúa để được tiếp tục đầy dẫy Đức Thánh Linh.


Bạn có nhận biết mình luôn được đầy dẫy Thánh Linh không?


Lạy Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trị và dẫn dắt con theo Chúa mỗi ngày. Xin tha thứ cho con vì con đã làm buồn lòng Chúa; xin giúp con vâng phục Chúa từng ngày để con luôn được đầy dẫy Thánh Linh.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

265 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page