top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-03 Suy ngẫm ngày và đêm


 

Câu gốc: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời căn dặn ông Giô-suê điều gì trước khi ông dẫn dân Chúa vào miền Đất Hứa? Có lời hứa quý báu nào kèm theo lời căn dặn này? Bạn đang đầu tư cho việc đọc và học Lời Chúa như thế nào?


Nối tiếp chức vụ của lãnh tụ Môi-se, ông Giô-suê phải dẫn dắt người Ít-ra-ên vào chiếm lấy miền Đất Hứa. Đứng trước trọng trách lớn lao này, ông Giô-suê có nhiều lo lắng, và Đức Chúa Trời biết rõ điều đó. Vì thế Ngài đã phán dặn ông những điều quan trọng trước khi ông thực hiện nhiệm vụ trọng đại này. Một trong những lời phán dạy nổi bật và quan trọng nhất là phải cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp Chúa (câu 7-8).


Đức Chúa Trời động viên ông Giô-suê “hãy vững lòng bền chí” đến ba lần trong 4 câu Kinh Thánh này (câu 6, 7, 9). Bí quyết để ông có thể “vững lòng bền chí” là làm theo mọi điều Chúa dạy và biết rằng Chúa luôn ở cùng ông. Để đạt được điều đó, chính ông và dân chúng phải suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài không chỉ nghe và đọc Lời Ngài mà thôi, nhưng phải thường xuyên suy ngẫm luật pháp Chúa, nhờ đó mới có thể hiểu được ý muốn của Chúa để “cẩn thận làm theo.” Bí quyết để ông Giô-suê có thể “vững lòng bền chí” dẫn dân Chúa đi vào chiếm lấy vùng Đất Hứa không phải là binh hùng tướng mạnh mà là đầu tư học hỏi Lời Chúa cho chính mình và cho dân Chúa, phải “suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (câu 8). Đây cũng là sự đầu tư cần thiết cho tất cả con dân Chúa trải qua mọi thời đại.


Trước khi đầu tư cho tương lai, người ta thường cố tìm đọc những quyển sách dạy về bí quyết thành công và thịnh vượng. Trong khi ấy, Cơ Đốc nhân đang sở hữu Kinh Thánh, quyển cẩm nang chứa đựng bí quyết để được thịnh vượng và thành công (câu 8b Bản Truyền Thống Hiệu Đính-BTTHĐ) nhưng nhiều người thậm chí còn không mở ra để đọc. Vì thế, họ chỉ quan tâm đầu tư cho tương lai đời này mà không quan tâm đầu tư cho tương lai đời đời.


Chúng ta đang nắm giữ chìa khóa để được thịnh vượng, đó chính là Kinh Thánh. Đức Chúa Trời hứa với ông Giô-suê rằng Ngài sẽ “ở cùng ông trong mọi nơi ông đi.” Lời hứa này cũng dành cho con cái Chúa ngày nay. Chúa Thánh Linh luôn đồng hành với chúng ta và Kinh Thánh là kim chỉ nam cho cuộc đời chúng ta. Vậy nên mỗi con cái Chúa cần đầu tư cho việc đọc, học, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm và cẩn thận làm theo, chắc chắn sẽ được thịnh vượng cả tâm linh lẫn thể xác trong đời này lẫn đời sau.


Bạn có kỷ luật đầu tư trong việc suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm cho bản thân không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ Lời Chúa phán dạy để con ưu tiên đầu tư cho việc học hỏi Lời Ngài. Xin cho Lời Chúa không xa khỏi miệng con và con nguyện suy ngẫm Lời ấy ngày và đêm.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

61 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page