top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-04 Noi theo Thánh Linh


 

Câu gốc: “… hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Luật pháp có những giới hạn nào? Vì sao? Đức Chúa Trời đã giải quyết tình trạng này như thế nào? Kết quả công việc của Đức Chúa Trời là gì? Kết quả này được thể hiện thế nào trong thực tế?


Đức Chúa Trời đã ban cho con người Luật Pháp tốt lành và thiêng liêng, nhưng tại đây Sứ đồ Phao-lô cho biết giới hạn của Luật Pháp: “Vì điều chi luật pháp không làm nổi,… thì Đức Chúa Trời đã làm rồi” (câu 3a). Luật Pháp không làm nên “sự công chính mà luật pháp đòi hỏi” (câu 4a), nghĩa là Luật Pháp không làm cho con người công chính trước mặt Đức Chúa Trời và cũng không hề giúp con người thực hành sự công chính cách trọn vẹn. Thật ra, không phải Luật Pháp “yếu đuối” nhưng “tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối” (câu 3a), nghĩa là bản chất hư hoại của con người làm cho Luật Pháp trở nên vô hiệu. Mục sư Martyn Lloyd-Jones dùng một minh họa như sau: Bạn đang đào đất bằng cái xẻng và bất ngờ gặp một vùng đất cứng khiến cán xẻng bị gãy. Cái xẻng trở nên vô hiệu không phải vì lưỡi xẻng nhưng là vì sự “yếu đuối” của cái cán bằng gỗ. Luật Pháp chính là lưỡi xẻng, và cái cán là con người xác thịt yếu đuối đang ở dưới quyền lực tối tăm.


Để giải quyết giới hạn của Luật Pháp, Đức Chúa Trời đã “sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt” (câu 3b). Qua sự nhập thể của Chúa Giê-xu, và trong xác thịt con người, Ngài đã nhận lấy sự “đoán phạt tội lỗi” thay cho con người, để bởi đó những ai bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu, nhận được “sự công bình mà luật pháp buộc phải làm” (câu 4a), nghĩa là nhận được sự công bình trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.


Kết quả này được thể hiện trong đời sống của Cơ Đốc nhân để khiến họ “chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh” (câu 4b). “Noi theo” nghĩa là “bước đi,” nói đến thói quen, khuynh hướng trong đời sống hay lối sống. Sự khác biệt giữa người tin Chúa và người chưa tin không chỉ là địa vị người đó trước mặt Chúa mà còn là cách sống mỗi ngày của họ. Người chưa tin Chúa luôn bước theo xác thịt vì họ ở dưới sự kiểm soát của tội lỗi, tội lỗi cai trị họ (Rô-ma 6:12-14). Người tin Chúa có thể bước theo Thánh Linh mặc dù vẫn sống trong xác thịt “Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (câu 2).


Hãy cùng đồng thanh với Sứ đồ Phao-lô chúc tán Đức Chúa Trời: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 7:24-25).


Bạn có luôn noi theo Đức Thánh Linh trong cuộc sống mình không?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu và ban Đức Thánh Linh để con sống một cuộc đời mới. Xin cho con luôn noi theo Đức Thánh Linh trong đời sống con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page