top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-06 Chịu Khổ Vì Bài Thử Nghiệm Đức Tin


 

Câu gốc: “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình” (Hê-bơ-rơ 11:17).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham là ai và vì sao Chúa thử nghiệm đức tin của ông? Qua cách ông Áp-ra-ham vượt qua bài thử nghiệm, bạn học được gì về tinh thần chịu khổ vì đức tin?


Sau hành trình dài bước đi với Chúa, ông Áp-ra-ham thật sự kinh nghiệm điều Chúa hứa khi con trai là cậu Y-sác chào đời. Tên Y-sác nghĩa là “cười.” Cậu Y-sác ra đời không chỉ mang lại tiếng cười cho tuổi già của ông bà, mà còn là tiếng cười vui cho đức tin của ông bà khi phó thác cuộc đời mình nơi Chúa. Tưởng như hành trình đức tin của ông Áp-ra-ham đã đến bờ viên mãn thì Đức Chúa Trời đã chọn thử thách ông một lần nữa để xem đức tin của ông với Chúa có bị giới hạn nào không. “Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà Ta sẽ chỉ cho” (câu 2). Yêu cầu này thật khó hiểu cho chúng ta vì trái ngược với bản tính của Chúa. Nhưng rõ ràng ông Áp-ra-ham có mối tâm giao mật thiết với Chúa và biết rõ đây là tiếng Ngài. Dù không hiểu hết nhưng ông tin Chúa có lý do khi phán như vậy. Và ông đã quyết định bằng đức tin, “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách” (Hê-bơ-rơ 11:17a), cùng mạnh mẽ bước đi bởi đức tin, “Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu” (Sáng-thế Ký 22:8).


Với nhiều người, chịu khổ vì đức tin là đối diện với sự bức hại từ những người chống Chúa. Nhưng trong trường hợp của ông Áp-ra-ham, chịu khổ vì đức tin là chấp nhận mất hết những gì mình quý nhất nếu đó là ý muốn Chúa. Quyết định khó khăn của ông Áp-ra-ham không chỉ bày tỏ ông yêu Chúa như thế nào, mà còn bày tỏ cho bản thân ông thấy về mức độ tin cậy Chúa của chính mình.

Chúng ta đang chịu khổ vì đức tin như thế nào? Có thể chúng ta đang đứng trước một sự lựa chọn mà nếu quyết định vâng lời Chúa, chúng ta sẽ mất đi những gì mình trân quý nhất. Hoặc cũng có thể sự chịu khổ của chúng ta đến từ việc Chúa không hành động theo cách mình mong đợi, Ngài không giải quyết những khó khăn mình đã cầu nguyện trong thời gian dài về vấn đề bệnh tật, tài chính, người thân...


Gương đức tin của ông Áp-ra-ham, một đức tin thuận phục, phó thác, và bởi đó vượt qua bài thử nghiệm khó khăn, giúp chúng ta hiểu rằng đau khổ sẽ khiến đức tin được tôi luyện để rồi tin cậy càng hơn và sẵn sàng để làm sáng Danh Chúa. Nguyện mỗi chúng ta sẽ thưa với Chúa rằng “có con đây” trước mọi bài thử nghiệm Chúa đặt để.


Bạn sẽ thưa với Chúa như thế nào khi đối diện với bài thử nghiệm đức tin đầy khó khăn?


Lạy Chúa, xin cho con học theo gương ông Áp-ra-ham, vững vàng, kiên định, tin cậy Ngài tuyệt đối. Xin giúp con nhận biết trong mọi sự, chương trình của Chúa dành cho con luôn tốt nhất để con luôn vững tin nơi Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page