top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-06 Hy vọng nơi Lời Chúa


Thi-thiên 119:81-88

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa; song tôi trông cậy Lời của Chúa” (câu 81).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Thi-thiên này mô tả tâm trạng của trước giả ra sao? Ông đặt hy vọng vào đâu? Bạn đặt hy vọng vào đâu khi gặp những hoàn cảnh tuyệt vọng?


Tám câu Thi-thiên này được bắt đầu với chữ cái thứ mười một của tiếng Hê-bơ-rơ là chữ Caph. Chữ này mang ý nghĩa “bàn tay rỗng.” Theo một số nhà giải kinh, hàm ý của phân đoạn Thi-thiên này là trước giả đang chìa bàn tay trống không ra kêu cầu sự thương xót của Chúa. Thật vậy, Thi-thiên này mô tả tâm trạng mòn mỏi và thất vọng của trước giả. Ông ví sánh mình như “bầu da bị khói đóng đen” (câu 83). Ông có cảm giác kẻ thù đang vây quanh ông và đào hố chực sẵn để gài bẫy ông (câu 85). Ông trông chờ sự cứu giúp của Chúa. Ông không mong đợi ai khác ngoài Chúa và đặt trọn niềm hy vọng nơi Lời Ngài.


Hầu hết trong từng câu thi thiên, trước giả đều khẳng định: ông “trông cậy Lời của Chúa” (câu 81), “mong ước Lời Chúa” (câu 82), “không quên các luật lệ Chúa” (câu 83), “điều răn Chúa là thành tín” (câu 86), “không lìa bỏ các giềng mối Chúa” (câu 87), “gìn giữ chứng cớ của miệng Chúa” (câu 88). Rõ ràng trước giả hoàn toàn tin cậy Lời của Chúa và chính Lời Ngài là nguồn sức lực, niềm an ủi, và cậy trông của ông trong khi tuyệt vọng.


Thi-thiên 119 không ghi tên trước giả nhưng phần lớn các nhà giải kinh đều cho là của Vua Đa-vít. Cuộc đời của ông đã trải qua quá nhiều nỗi gian truân, đối diện với biết bao kẻ thù hung bạo và nguy hiểm. Vì thế, ông kinh nghiệm được “sự cứu rỗi” cho linh hồn ông chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời Quyền Năng. Và chỉ có Lời thành tín của Ngài mới mang đến niềm hy vọng cho ông. Trong câu cuối của khổ thơ này ông cầu xin Chúa cho ông “được sống tùy theo sự nhân từ Chúa” (câu 88). Trước giả đã kinh nghiệm được sự hồi sinh thật sự khi tuân giữ điều răn của Chúa. Vì thế, ông quyết tâm không quên luật lệ Chúa, không từ bỏ kỷ cương Ngài và luôn tuân giữ Lời Chúa.


Hy vọng đây cũng là kinh nghiệm của tất cả con cái Chúa khi trông cậy nơi Lời của Ngài. Chúng ta chắc chắn không tránh khỏi những hoàn cảnh khó khăn, thất vọng khi còn sống trên trần gian. Nguyện Lời của Chúa trở thành nguồn an ủi và hy vọng lớn cho mỗi chúng ta. Nhận biết Lời Chúa vô cùng quý báu cho đời sống, mỗi chúng ta cần đầu tư thời gian, lập thói quen học hỏi Lời Chúa và bám chắc Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy quyết tâm như Vua Đa-vít, không bao giờ quên điều răn Chúa dù trong cảnh ngộ nào. Chắc chắn khi chuyên tâm học hỏi Kinh Thánh, chúng ta sẽ tìm thấy nguồn hy vọng nơi Lời Chúa, vì mọi vật luôn thay đổi nhưng Lời Ngài không bao giờ thay đổi (Ma-thi-ơ 24:35).


Bạn đã lập thói quen học hỏi Lời Chúa mỗi ngày chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con biết đầu tư cuộc đời con bằng việc học hỏi Lời Chúa để con luôn ghi khắc Lời Chúa và đặt trọn niềm hy vọng nơi Lời Ngài dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page