top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-08 Đấng khôn ngoan


 

Câu gốc: “Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường; cất tiếng dội ra nơi phố chợ” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dùng hình ảnh nào để ví sánh sự khôn ngoan? Sự ví sánh này cho thấy Khôn Ngoan mang bản chất nào và Khôn Ngoan là ai (xem Giăng 14:6)? Hiểu điều này giúp bạn thay đổi gì về thái độ khi đến với Lời Chúa?


Sai lầm lớn nhất của nhiều tín hữu khi đọc sách Châm-ngôn là xem sách này giống như những sách dạy cách sống khôn ngoan của đời với những bí quyết để nhanh chóng thành công trong cuộc sống. Thế nhưng mục đích của Châm-ngôn không chỉ cho những lời dạy dỗ khôn ngoan mà còn xa hơn nữa.


“Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, cất tiếng dội ra nơi phố chợ.” Trong nguyên nghĩa, Vua Sa-lô-môn đã nhân cách hóa “khôn ngoan” như một nhân vật nữ. Do đó, câu 20 có thể hiểu: “Khôn Ngoan hô lên ngoài đường, Nàng cất tiếng dội vang phố chợ.” Sách Châm-ngôn cho biết Khôn Ngoan không phải chỉ là những lời khuyên nhủ hay bí quyết để sống, nhưng Khôn Ngoan là một NGƯỜI sống bên cạnh chúng ta. Như vậy, sách Châm-ngôn không giống như những câu châm ngôn, tục ngữ, hay các sách dạy đạo đức và cách sống của thế gian, nhưng sách Châm-ngôn đem chúng ta đến với Đấng Khôn Ngoan.


Đấng Khôn Ngoan là ai? Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng 14:6: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” Trong Ma-thi-ơ 7:24, Chúa Giê-xu đã khẳng định chính Ngài là Đấng Khôn Ngoan. Do đó đến với lời dạy của Chúa Giê-xu chính là đến với Đấng Khôn Ngoan. Hơn nữa, đến với Chúa Giê-xu cũng là đến với sự sống thật (Giăng 10:10). Nói cách khác, đến với Kinh Thánh nói chung hay đến với Châm-ngôn nói riêng là đến với chính Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu từng quở trách người Giu-đa rằng: “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy” (Giăng 5:39). Mục đích tối hậu của việc tìm đến với Kinh Thánh là để đem chúng ta vào mối tương giao với Chúa Giê-xu và trở nên giống Ngài.


Nhiều người ngày nay chỉ lo tìm sự khôn ngoan của đời để đầu tư cho kinh doanh, làm giàu mà không quan tâm đầu tư cho cõi đời đời. Nhiều Cơ Đốc nhân đến nhà thờ và đem con cái đến nhà thờ chỉ để tìm kiếm những sự dạy dỗ đạo đức, tìm một môi trường và một cộng đồng an toàn. Bên cạnh đó, nhiều người cảm thấy thỏa lòng về chính mình, gia đình, con cái vì đời sống đạo đức như lễ phép, hiếu thảo, chăm học, chăm làm, yêu thương gia đình…, nhưng không quan tâm chính mình và gia đình mình có gặp Chúa Giê-xu hay không. Bài học hôm nay nhắc chúng ta rằng, đầu tư cho cá nhân đúng đắn là đầu tư cho việc học hỏi Kinh Thánh để gặp Chúa Giê-xu, biết Chúa và tăng trưởng tâm linh giống Chúa mỗi ngày.


Có bao giờ bạn tự hỏi sau một năm đi nhà thờ và học Kinh Thánh bạn đã biết Chúa ra sao, đã giống Ngài như thế nào không?


Lạy Chúa, xin cho con gặp gỡ chính Ngài qua những trang Kinh Thánh, những giờ học hỏi Lời Chúa, những lúc nghe giảng. Xin cho con ngày càng gần Chúa, biết Ngài nhiều hơn và tâm linh tăng trưởng càng hơn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page