top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-08 Xin Cha ban điều tốt nhất


 

Câu gốc: “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” (Lu-ca 11:13).


Câu hỏi suy ngẫm: Điều tốt nhất Chúa Giê-xu hứa sẽ nài xin Cha ban cho môn đệ là gì? Con dân Chúa kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống mỗi ngày như thế nào? Điều tốt nhất bạn cần cầu xin Đức Chúa Cha mỗi ngày là gì?


Trước khi Chúa Giê-xu chịu chết, được chôn, sống lại và thăng thiên về nơi vinh quang, Ngài đã an ủi, khích lệ các môn đệ Ngài với nhiều lời hứa được Sứ đồ Giăng ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 14. Một trong số những lời hứa đó chính là sự ban cho Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu cho biết Ngài sẽ nài xin Cha ban cho họ một Đấng Yên Ủi, là Thần Lẽ Thật sẽ ở với họ đời đời (câu 16-17). Ngài sẽ “ở với” và “ở trong” các môn đệ ngày trước cũng như mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay.


Dù Chúa Giê-xu không còn hiện diện trực tiếp bằng xương bằng thịt với các môn đệ sau khi thăng thiên nhưng Ngài hứa sẽ không để cho họ mồ côi, Ngài sẽ đến cùng họ và ngự trong họ luôn luôn qua Đức Thánh Linh. Đây là một lời hứa vô cùng khích lệ cho các môn đệ lúc đó cũng như mỗi con cái Chúa ngày nay. Quả thật, nếu không có sự hiện diện, giúp sức của Đức Thánh Linh thì chúng ta không thể nào sống một nếp sống Cơ Đốc vui lòng Chúa. Bởi vậy, chúng ta phải luôn nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong chúng ta, và nhờ cậy, vâng phục Ngài không thôi. Ngài là Đấng Yên Ủi luôn bên cạnh, thêm sức và ban năng lực cho chúng ta để vui sống với cuộc sống hiện tại cho dù hoàn cảnh có ra sao. Ngài cũng là Thần Lẽ Thật để giúp chúng ta hiểu chân lý Lời Chúa và phân biệt điều đúng điều sai trong cuộc sống.


Đức Thánh Linh là sự ban cho tốt nhất của Đức Chúa Cha cho con cái Ngài khi Ngài nhậm lời cầu xin của Đức Chúa Con (câu 16). Đức Thánh Linh đến để sống trong những người tin Chúa. Ngài luôn đồng hành và sẵn sàng giúp đỡ con cái Chúa khi cần. Tuy nhiên, nhiều con cái Chúa lại thờ ơ và lãng quên sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống. Họ không nhờ cậy Ngài, không để cho Ngài dẫn dắt mà lại tự hành xử theo ý riêng. Điều này cũng giống như những người đang sở hữu nguồn tài nguyên vô hạn nhưng lại không bao giờ sử dụng đến.

Điều tốt nhất chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Cha mỗi ngày chính là được đầy dẫy Đức Thánh Linh và xin Đức Thánh Linh hành động trong đời sống chúng ta từng giây phút. Chúng ta sẽ kinh nghiệm nguồn năng lực và giúp đỡ siêu nhiên hàng ngày khi chúng ta nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống mình và đầu phục Ngài. Ngài chính là điều tốt nhất Cha dành ban cho chúng ta khi còn sống trên đất này.


Bạn có cầu xin cuộc đời mình luôn được đầy dẫy Thánh Linh không?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống con. Xin Chúa nhắc nhở con luôn biết nhờ cậy Đức Thánh Linh và để Ngài cai trị tấm lòng cùng tâm trí con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

50 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page