top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-09 Chịu Khổ Vì Tin Lành


 

Câu gốc: “Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Chịu khổ vì Tin Lành nghĩa là gì? Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư trẻ Ti-mô-thê phải chịu khổ vì Tin Lành như thế nào? Bạn học được gì từ gương chịu khổ vì Tin Lành của Sứ đồ Phao-lô?


Trong hành trình theo Chúa và sống cho Tin Lành, Cơ Đốc nhân sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn và chống đối. Tuy nhiên Lời Chúa cho chúng ta biết việc chịu khổ vì Tin Lành là điều quý giá vì “chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh” (câu 9). Khi viết thư cho người con thuộc linh của mình, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên ông Ti-mô-thê “chịu khổ với Tin Lành” (câu 8).


Chịu khổ vì Tin Lành chỉ về việc phải trải qua những hoạn nạn, khổ cực trong khi chia sẻ Tin Lành và sống bày tỏ chân lý của Tin Lành. Giữa một thế giới sống theo dục vọng cá nhân và ở dưới quyền lực của sự tối tăm, những Cơ Đốc nhân trung tín với sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, rao truyền lẽ thật của Ngài thường phải đối diện với sự chống đối bằng nhiều hình thức khác nhau. Đó có thể là sự cô lập, khước từ, xúc phạm; hoặc cũng có thể là bức hại, tù đày, thậm chí là giết hại.


Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê chịu khổ vì Tin Lành bằng cách “nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho” để có một “tâm thần mạnh mẽ” (câu 6-7). Với tinh thần mạnh mẽ, chúng ta sẽ không sợ hãi hay nghi ngờ Chúa khi phải chịu khổ, mà sẽ can đảm đứng vững trong chân lý để cứ tiếp tục thực hiện công tác Chúa giao phó. Đồng thời chúng ta “cậy quyền phép Đức Chúa Trời” để sống cho Tin Lành của Ngài (câu 8). Chính Chúa sẽ thêm sức và nâng đỡ chúng ta vượt qua những thử thách đức tin.


Bản thân Sứ đồ Phao-lô khi viết những lời khuyên người con tinh thần là ông Ti-mô-thê chịu khổ vì Tin Lành thì ông cũng đang chịu cảnh tù đày vì cớ Tin Lành (câu 8). Tấm gương chịu khổ vì Tin Lành của Sứ đồ Phao-lô đem đến cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Ông đã cho thấy chịu khổ vì Tin Lành không phải là điều đáng xấu hổ mà là một đặc ân, một phước hạnh vì sự cao quý của Tin Lành. Dù chịu nhiều sự bức hại nhưng Sứ đồ Phao-lô luôn trung tín và bền đỗ với sứ mệnh của Tin Lành, để rồi đến cuối cuộc đời ông có thể nói cách khẳng khái rằng, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (II Ti-mô-thê 4:7). Ước ao mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta cũng cảm thấy vinh dự khi được chịu khổ vì Tin Lành, và dặn lòng trung tín đến cuối cùng trong việc rao truyền Tin Lành cho mọi người trong mọi hoàn cảnh.


Bạn bày tỏ thái độ thế nào khi chịu khổ vì Tin Lành?


Cảm tạ Chúa vì đặc ân được phục vụ Ngài và dự phần trong công tác của Tin Lành. Xin giúp con luôn là chứng nhân mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm ngay cả khi phải chịu khổ và cứ luôn trung tín với sứ mệnh của Tin Lành cho đến cùng.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page