top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-10 Lời mời của sự khôn ngoan


Châm-ngôn 9:1-6

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Khá bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống; hãy đi theo con đường thông sáng” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan chuẩn bị cho buổi tiệc ra sao? Các tớ gái được sai phái truyền rao thông điệp gì? Người đến với bữa tiệc sẽ nhận được những ích lợi nào? Chúa Giê-xu gọi người sống thế nào là “kẻ dại”? Bạn đã tạo điều kiện để kêu gọi tội nhân ăn năn như thế nào?


Sự khôn ngoan đã chuẩn bị một buổi tiệc thịnh soạn. Một căn nhà lớn được xây dựng với bảy cây trụ chạm trổ xinh đẹp để chuẩn bị cho số lượng khách đông đảo tham dự. Đồ ăn, thức uống cũng được chuẩn bị chu đáo. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, các người tớ gái được sai đi để kêu gọi người đến dự tiệc. Những người được mời gọi dự tiệc là người “ngu dốt, thiếu hiểu biết” (câu 4). Thông điệp của các người tớ gái được sai phái không chỉ kêu gọi người ngu dại đến dự tiệc, nhưng cũng kêu gọi họ hãy bỏ sự ngây dại, rời con đường tăm tối tội lỗi mà đi theo con đường thông sáng, hiểu biết. Người đến dự tiệc không những sẽ được no đủ mà còn “được sống” (câu 6).


Qua bao thế hệ, Đức Chúa Trời luôn kêu gọi và tạo điều kiện cho con người nhiều cơ hội để ăn năn. Chúa dùng Tiên tri Ê-sai kêu gọi mọi người đến dự bữa tiệc cứu rỗi miễn phí: “Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá” (Ê-sai 55:1). Và ông kêu gọi tiếp: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào” (Ê-sai 55:6-7). Tiệc đã sẵn sàng, lời mời cũng đã được rao ra, nhưng để nhận được sự no đủ, thì người đói khát phải đến với bữa tiệc, ăn và uống; cũng vậy, để nhận được ơn tha thứ, tội nhân phải ăn năn với Chúa; để nhận được sự sống đời đời, con người phải tiếp nhận ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Buổi tiệc nào cũng phải kết thúc, cơ hội rồi cũng qua đi (Lu-ca 14:24), chỉ đáng tiếc cho những ai vẫn thờ ơ trước những lời kêu gọi ăn năn nên cứ sống miệt mài trong bóng đêm tội lỗi.


Uớc mong mỗi người nắm bắt được cơ hội Chúa ban để từ bỏ con đường hư mất, nhận được sự no đủ về tâm linh và được sự sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu gọi những người chú tâm thâu trữ của cải vật chất trên đời này mà xem nhẹ sự sống đời đời là “kẻ dại.” Xin đừng ai trong chúng ta trở nên những người dại, là người chỉ chú tâm theo những điều thuộc về thế gian mà phải chết mất linh hồn (Lu-ca 12:20).


Bạn góp phần kêu gọi mọi người đến với bữa tiệc cứu rỗi của Chúa như thế nào?


Tạ ơn Chúa đã chịu chết để cứu chuộc con. Xin cho con hết lòng tạo điều kiện và kêu gọi tội nhân ăn năn trở về cùng Chúa để nhận được Bánh Hằng Sống của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

62 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page