top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-11 Nói dối Đức Thánh Linh

Updated: Jan 11, 2021


 

Câu gốc: “Ấy vậy, Ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu” (Ma-thi-ơ 12:31).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông bà A-na-nia và Sa-phi-ra đã phạm tội gì và hậu quả ra sao? Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh họ đã phạm tội cùng ai? Chúa Giê-xu cho biết tội phạm đến Đức Thánh Linh thì như thế nào? Bạn cần làm gì để ma quỷ không có cơ hội lợi dụng chiếm ngự tâm trí mình?


Câu chuyện về ông bà A-na-nia và Sa-phi-ra thật thương tâm! Họ là những tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên, và trong thời điểm mọi người sẵn sàng bán tài sản của mình để dâng cho công việc Chúa thì ông bà cũng bàn nhau bán ruộng để dâng hiến. Nhưng động cơ của họ không phải vì lòng muốn hiến dâng cho Chúa nhưng vì muốn tìm kiếm địa vị và danh tiếng cho mình trong cộng đồng đức tin. Chính bởi động cơ sai lầm đó nên họ để cho Sa-tan xen vào chiếm hữu dẫn đến nói dối cùng Đức Thánh Linh qua việc vợ chồng đồng mưu giữ lại một phần tiền bán ruộng (câu 1-2). Vấn đề không phải họ keo kiệt hay không có quyền giữ một phần tiền lại cho mình, nhưng tội của họ là đã nói dối về số tiền bán ruộng. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định, không phải họ nói dối loài người mà là nói dối Đức Chúa Trời và phạm đến Đức Thánh Linh (câu 3-4). Và cả hai vợ chồng đã bàn tính, thông đồng nhau nói dối nên cả hai đều bị chết (câu 5, 10).


Chứng kiến sự việc xảy ra với ông bà A-na-nia và Sa-phi-ra khiến cả Hội Thánh và mọi người nghe đến đều rất kinh hãi (câu 5, 11). Ngay cả ngày nay, khi chúng ta đọc lại câu chuyện này cũng khiếp sợ trước hậu quả của việc thử và nói dối Đức Thánh Linh. Điều này nhắc nhở mỗi con dân Chúa phải cẩn thận, đừng để ma quỷ lợi dụng cơ hội chiếm ngự tâm trí và khiến chúng ta hành động phạm tội với Chúa.


Chúa Giê-xu nhấn mạnh “lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu” (Ma-thi-ơ 12:31b). Khi chúng ta nói dối nghĩa là chúng ta đang thử Đức Thánh Linh vì Ngài đang ngự trong đời sống chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Hết thảy chúng ta đều có Đức Thánh Linh ngự cùng, nhưng đôi khi chúng ta lại “bỏ quên” Ngài. Chúng ta lại suy nghĩ, toan tính theo xác thịt rồi bị Sa-tan thừa dịp xâm nhập dẫn đến phạm tội, cũng giống như ông bà A-na-nia và Sa-phi-ra. Điều này thật nguy hiểm vô cùng!


Vì vậy, hãy luôn tỉnh thức và nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Mỗi sáng thức dậy, hãy mời Đức Thánh Linh làm chủ, hành động và hướng dẫn tâm trí, tấm lòng cùng hành vi của chúng ta để chúng ta không “nói dối,” không “thử” và không phạm tội cùng Ngài.


Bạn có thường “bỏ quên” Đức Thánh Linh trong đời sống bạn không?


Lạy Đức Thánh Linh, là Đấng đang ngự trong đời sống con, xin cho con luôn đầu phục Ngài để con được đầy dẫy chính Ngài. Xin Chúa hướng dẫn mọi hành động trong cuộc đời con để con không phạm tội cùng Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page