top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-12 Ảnh Hưởng Của Cha Mẹ Trên Con Cái


 

Câu gốc: “... khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiểu sử dòng tộc của Vua Giô-ách như thế nào? Nhờ đâu mà Vua Giô-ách không bị ảnh hưởng bởi gương xấu của ông cha? Bạn có ảnh hưởng nào trên đời sống của con cháu trong gia đình?


Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết đôi điều về tiểu sử và lời đánh giá của Chúa về sự cai trị của Vua Giô-ách, đồng thời cũng nói đến Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, người đã bí mật nuôi dưỡng Hoàng tử Giô-ách trong sáu năm và cũng là người đã dạy dỗ ông đi theo đường lối của Chúa (II Các Vua 12:2). Điều đó cho thấy ảnh hưởng rất lớn của Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa trên đời sống của Vua Giô-ách.

Kinh Thánh cho chúng ta biết về dòng tộc của Vua Giô-ách. Cha của Vua Giô-ách là vị vua gian ác A-cha-xia, “đi theo con đường của nhà A-háp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (II Các Vua 8:27). Bà nội của Vua Giô-ách là Nữ hoàng A-tha-li, con gái Vua A-háp và Hoàng hậu Giê-sa-bên cực kỳ gian ác, chính họ đã gây ảnh hưởng xấu rất lớn trên đời sống của bà. Sau khi Vua A-cha-xia là con trai của bà qua đời, bà đã “chỗi dậy diệt cả dòng giống Vua Giu-đa” (II Sử-ký 22:10) nhưng nhờ sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với lời hứa duy trì dòng dõi của Vua Đa-vít mà Hoàng tử Giô-ách đã được vợ của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa cứu sống và nuôi dạy cách bí mật. Nhờ có sự dạy dỗ của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa nên Hoàng tử Giô-ách được thoát khỏi đường lối giáo dục tồi tệ của ông cha. Khi lên ngôi cai trị, Vua “làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va trọn đời Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa” (câu 2).


Bên cạnh việc dạy dỗ Hoàng tử Giô-ách, Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa còn thể hiện vai trò của một người cha qua việc cưới vợ cho vua. Đây là việc làm cần thiết để khôi phục dòng dõi Vua Đa-vít. Vua Giô-ách có được những con trai và con gái, đó là dấu hiệu cho thấy vua được Chúa ban phước khi vâng lời và yêu mến Ngài. Từ đó vua đi đến quyết định “tu bổ đền của Đức Giê-hô-va” (câu 4).


Ở đây chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng lớn lao của đời sống và sự dạy dỗ của các bậc phụ huynh đối với con cháu mình trong gia đình. Để dạy dỗ con cháu đi theo đường lối Chúa, trước hết, cha mẹ phải là người kính sợ Chúa, sống theo Lời Chúa dạy và phải thấy được trách nhiệm của mình với thế hệ tiếp nối. Cha mẹ phải thể hiện tình yêu thương trong gia đình, phải có đời sống gương mẫu và phải quan tâm dạy dỗ con cháu mình bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa để thế hệ tiếp nối cũng sẽ là những người “làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va” và được nhận lãnh những ơn phước Chúa ban.


Bạn có quan tâm sống gương mẫu và dạy dỗ con cháu đi theo đường lối Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con sống gương mẫu và làm trọn trách nhiệm đối với những thế hệ tiếp nối Chúa giao cho con chăm sóc, dạy dỗ, để con vui mừng vì thấy được những việc làm tốt lành của con cháu trước mặt Chúa.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page