top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-12 Khi vua làm bạn với thế gian

Updated: Jan 12, 2023


 

Câu gốc: “Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy” (Gia-cơ 4:4).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi được giàu có, Vua Giô-sa-phát đã làm gì? Vua Giô-sa-phát đã nghe theo lời Vua A-háp ra sao? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?


Khi Vua Giô-sa-phát “đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết sui gia cùng A-háp.” Đây là lần thứ hai sách Sử Ký nhắc đến sự giàu có và vinh quang của Vua Giô-sa-phát (II Sử-ký 17:5), hàm ý vua đã được Chúa ban cho mọi sự nhưng không tiếp tục nhờ cậy Ngài mà lại kết sui gia với một vua Ít-ra-ên gian ác, thờ hình tượng (I Các Vua 16:29-33). Các vua thời xưa thường kết sui gia với nhau để liên minh quân sự và hợp tác kinh tế. Vua Giô-sa-phát không cần làm như vậy vì đã được Chúa khiến cho các nước lân bang chẳng dám xâm chiếm và “ngày càng cường đại cho đến tột bực” (II Sử-ký 17:10-12).


Để củng cố liên minh và hòa bình giữa hai vương quốc Ít-ra-ên và Giu-đa sau năm mươi năm thù nghịch, Vua Giô-sa-phát đến thăm Vua A-háp tại Sa-ma-ri. Vua A-háp thết đãi trọng thể và “khuyên” Vua Giô-sa-phát cùng lên tấn công chiếm lại Ra-mốt tại Ga-la-át, là một thành của Ít-ra-ên đã rơi vào tay người Sy-ri. Động từ “khuyên” ở đây có nghĩa là xúi giục, xui khiến. Động từ này thường được dùng trong Kinh Thánh để nói về việc xúi giục làm điều gian ác, như trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:6, “giục” người khác thờ hình tượng. Khi liên minh với người ác, Vua Giô-sa-phát bị lôi kéo làm theo điều người ác làm. Vua đã trả lời “…Tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến” (câu 3). Hậu quả là vua đánh mất hòa bình, phải dấn thân vào chiến trận. Thay vì được bảo đảm thêm nhiều hòa bình và thịnh vượng, vua lại có nguy cơ mất hết những điều này và còn suýt mất mạng (II Sử-ký 18:31).


Vì kết bạn với Vua A-háp mà sau này Vua Giô-sa-phát đã bị nhà tiên kiến Giê-hu quở trách đã giúp người ác, thương người ghét Chúa (II Sử-ký 19:2). Ông Gia-cơ cũng dạy rằng “Ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy” (Gia-cơ 4:4b). Làm bạn với thế gian không có nghĩa là giao thiệp với người không có Chúa mà là sống theo đường lối của thế gian, làm theo tinh thần của những người chống đối Chúa. Một khi đã chọn đi vào con dốc của thế gian, ham muốn những điều thế gian ham muốn để được những lợi ích do thế gian mang lại, thì sẽ không tránh khỏi bị trượt dốc, xuống mãi cho đến tận đáy của sự bại hoại, trở nên kẻ nghịch thù cùng Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có đủ can đảm và khôn ngoan để dứt khoát từ chối với những xui giục của thế gian. Cơ Đốc nhân phải sống cho người ta thấy Chúa trong đời sống của mình chứ không phải sống giống với thế gian.


Bạn có thấy mình đang làm bạn với thế gian không?


Lạy Chúa, xin cho con biết nói không với những xúi giục và cám dỗ của thế gian, sống thỏa lòng với những gì Ngài đã ban cho con để con không trở nên kẻ thù nghịch Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page