top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-14 Dẹp bỏ thần tượng


 

Câu gốc: “Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi” (câu 4 Bản Truyền Thống—BTT). “Đừng thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em theo cách các dân tộc ấy thờ thần của chúng” (câu 4 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Chúa phải làm gì với những thần tượng của người Ca-na-an? Tại sao? Người Ít-ra-ên phải thờ phượng Đức Chúa Trời của họ theo cách nào? Chúa muốn bạn thờ phượng Ngài thế nào?


Môi trường sống của dân Chúa nơi xứ Ca-na an sẽ hoàn toàn khác với môi trường sống nơi hoang mạc, nên ông Môi-se cần phải giảng giải luật pháp Chúa cách cụ thể để dân Chúa hiểu và áp dụng vào cuộc sống. Một trong những điều trước tiên ông Môi-se căn dặn dân Chúa cần phải làm khi vào chiếm xứ là phải hủy diệt các nơi thờ lạy thần tượng của người Ca-na-an, phá đổ bàn thờ, đập bể các pho tượng, thiêu hủy những thần tượng trong lửa, và xóa tên các thần ấy khỏi chỗ đó (câu 2-3). Ông Môi-se nhấn mạnh trong câu 1 rằng đây là những luật lệ và mệnh lệnh dân Chúa phải tuân giữ trọn đời. Mệnh lệnh dẹp bỏ thần tượng trong xứ được nói rất dứt khoát, mục đích để khẳng định với toàn dân rằng đó là những thứ cần phải tiêu diệt hoàn toàn nhằm tránh những hiểm họa về sau.


Sở dĩ đây là điều trước tiên dân Chúa phải làm vì Đức Chúa Trời vô cùng gớm ghiếc cách người Ca-na-an thờ thần tượng của họ. Sự thờ phượng ấy thường bao gồm việc hành dâm trong nơi thánh, và đây là một tập tục phổ biến của các tôn giáo vùng Cận Đông, ngoại trừ người Ít-ra-ên. Thế nên, ông Môi-se nhấn mạnh với dân Chúa rằng không được phép thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách của Dân Ngoại (câu 4). Với Đức Chúa Trời, sự thờ phượng không chỉ thể hiện lòng tôn kính của dân Chúa dành cho Ngài mà còn để phản ánh những bản tính của Ngài. Chúa là Đấng Thánh Khiết, vì thế sự thờ phượng của họ không thể bất khiết. Ngài là Đấng Thành Tín nên sự thờ phượng của họ không thể bất nhất, thờ phượng Chúa một đằng mà nếp sống đạo một nẻo. Ngài là Đấng Công Chính, nên sự thờ phượng của họ không bao giờ được bỏ qua các giá trị đạo đức.


Đức Chúa Trời là Đấng quy định những nguyên tắc về sự thờ phượng cho con dân Ngài chứ không phải do con người tự đặt ra. Vì thế, chúng ta không được sáng tạo, phát minh thêm nhiều điều mới lạ trong sự thờ phượng Chúa theo suy nghĩ thiển cận của mình. Đức Chúa Trời không phải là thần tượng hư không như các thần của dân Ca-na-an, rồi mặc cho chúng ta biến tấu ra nhiều cách thờ phượng Ngài theo ý riêng của mình. Sự thờ phượng phải lẽ mà Đức Chúa Trời muốn hướng con dân Ngài đến không nằm ở những nghi thức sáo rỗng như cách Dân Ngoại thường làm, nhưng trên hết, Ngài muốn những người thờ phượng Ngài hãy theo đuổi sự thánh khiết, công bình, chánh trực, tuân theo lẽ thật và sống yêu thương giống như Đấng chúng ta thờ phượng.


Bạn có thờ phượng Chúa theo cách Ngài muốn không?


Lạy Chúa, xin giúp con thờ phượng Chúa theo cách Ngài muốn chứ không bằng những nghi thức thờ phượng sáo rỗng. Xin cho sự thờ phượng Chúa của con được Ngài hài lòng.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page