top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-15 Ăn năn hay oán trách


 

Câu gốc: “Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, và lòng người oán Đức Giê-hô-va” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về người thiếu tri thức và ngu dại ra sao? Người ngu dại có thái độ nào khi phạm tội? Bạn cần làm gì để sống đúng Lời Chúa dạy và có thái độ ra sao khi phạm tội với Ngài?


Trong hai câu Châm-ngôn 19:2-3, Vua Sa-lô-môn dạy con thấy được cách sống của người ngu dại hầu giúp con biết sống khôn ngoan. Cụm từ “lòng thiếu tri thức” trong câu 2 bày tỏ thực trạng của người “ngu dại” trong câu 3. Người khôn ngoan là người biết kính sợ Chúa vì “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm-ngôn 1:7). Ngược lại, người ngu dại chống nghịch lại đường lối và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Hậu quả là việc làm của người ngu dại đưa đến vấp phạm và gây ra tội lỗi vì thiếu kiên nhẫn, hấp tấp, và thiếu thận trọng trong cuộc sống. Hơn thế nữa, người ngu dại đã làm cho “hư hỏng đường lối mình” nghĩa là làm hại cuộc đời mình. Từ việc xem thường luật pháp, lời dạy của Chúa, người ác đã sống sai tiêu chuẩn của Ngài. Lối sống gian ác của họ đã đẩy họ đến cuộc đời trầm luân trong tội ác, chịu sự hình phạt của Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 11:31; 14:22). Nhưng điều tồi tệ hơn hết là khi đã phạm tội và phải chịu hình phạt, thay vì ăn năn với Chúa, họ lại oán trách Ngài. Thái độ cố chấp của người ngu dại không những đã làm hư hoại cuộc đời hiện tại của họ mà còn phải chịu án phạt đời đời nơi hỏa ngục.


Đức Chúa Trời ban Kinh Thánh cho con người làm kim chỉ nam cho đời sống, hướng dẫn mỗi Cơ Đốc nhân biết sống khôn ngoan để hưởng được phước hạnh. Vì vậy, xin Chúa giúp mỗi chúng ta yêu thích học hỏi Lời Chúa, kỷ luật trong sự suy ngẫm và vâng theo Lời Chúa dạy. Bên cạnh đó, phải nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ, sửa trị, và giúp chúng ta chống lại những ham muốn của xác thịt, dẫn dắt chúng ta vào sự công bình (Ga-la-ti 5:16-18). Mỗi khi phạm tội, chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh nhắc nhở mình về những sai phạm, giúp cho mỗi chúng ta biết ăn năn với Chúa và quay trở lại bước đi trong đường lối của Ngài. Lời Chúa nhắc nhở và cũng cảnh báo mỗi con dân Ngài: “Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào Ta đến bắt ngươi thình lình” (Khải Huyền 3:3). Mỗi khi phạm tội hãy ăn năn tội với Chúa. Đừng bao giờ để lòng oán trách Đức Chúa Trời, và cũng đừng bỏ mất đi cơ hội quay trở lại con đường ngay thẳng để không phải gánh chịu hình phạt đời đời.


Bạn ăn năn ngay khi phạm tội hay là oán trách Chúa về sự sửa phạt của Ngài?


Cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Ngài. Tạ ơn Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con khi con biết ăn năn xưng tội. Cầu xin Chúa giúp con sống đúng theo đường lối của Ngài và cho con thấy những lỗi lầm để ăn năn ngay với Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page