top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-15 Đức Tin Của Ông Nô-ê


 

Câu gốc: “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức tin của ông Nô-ê được thể hiện như thế nào? Đức tin ấy đem đến kết quả ra sao? Bạn học được gì qua gương đức tin của ông Nô-ê?


Câu chuyện ông Nô-ê đóng tàu được ký thuật trong Sáng-thế Ký từ chương 6 đến chương 8. Ông là người có mối liên hệ mật thiết với Chúa và được Ngài “mách bảo cho về những việc chưa thấy,” tức là về cơn nước lụt toàn cầu Chúa sẽ dùng để phán xét nhân loại vô cùng gian ác và xấu xa thời đó (Sáng-thế Ký 6:5). Trước lời cảnh báo của Chúa, ông Nô-ê thể hiện đức tin qua việc “thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu,” một việc làm mà người đương thời cho là điên rồ. Dành cả trăm năm để đóng con tàu khổng lồ tại vị trí cách xa biển, hẳn ông đã phải đối diện bao nhiêu lời chế nhạo. Bất chấp mọi sự, ông Nô-ê đã thể hiện một đức tin hoàn toàn vâng phục. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại rằng ông Nô-ê tin và làm theo mọi sự Đức Chúa Trời chỉ dẫn (Sáng-thế Ký 6:22; 7:5, 9).


Giữa một thời kỳ xấu xa, tội lỗi, ông Nô-ê xuất hiện với tư cách “một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (Sáng-thế Ký 6:9). Cũng giống như ánh sáng phơi bày những gì trong bóng tối thế nào, sự công bình của ông cũng đã phơi bày sự gian ác của mọi người chung quanh ông. Đó là lý do trước giả thư Hê-bơ-rơ mô tả rằng bởi đức tin, ông “định tội thế gian.” Và cũng bởi đức tin, ông Nô-ê và gia đình không phải chịu hậu quả như những người đương thời. Thay vào đó, ông được kể là “công bình,” được thoát khỏi hình phạt, được giải cứu và bình an trong chiếc tàu.


Thời đại chúng ta đang sống cũng có nhiều điểm tương đồng với thời của ông Nô-ê. Vấn đề không phải là người ta không biết Chúa, mà là họ cứng lòng không chịu tin nhận Chúa và không sống theo lời dạy của Ngài. Chiếc tàu của ông Nô-ê lớn đến nỗi có thể chứa được tất cả muôn thú theo từng cặp nhưng lại chỉ có tám người được vào tàu, đơn giản là vì những người này có đáp ứng đúng đắn với phương cách của sự cứu rỗi. Máu Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá vì tội lỗi của cả nhân loại, nhưng sự tha tội chỉ dành cho những ai biết ăn năn tội lỗi mình, tin nhận Chúa Giê-xu và bày tỏ đức tin chân thành qua nếp sống vâng lời. Giữa một thế giới như vậy, xin Chúa cho mỗi chúng ta thể hiện đức tin nơi Chúa bằng cách tuyệt đối vâng theo Lời Chúa dạy để nếp sống chúng ta làm chứng tốt cho mọi người.


Bạn có thể hiện đức tin của mình bằng cách sống khác biệt với thế gian không?


Lạy Chúa, giữa một thế giới chạy theo dục vọng, xin giúp con noi gương ông Nô-ê, vâng theo sự dạy dỗ của Ngài cách trọn vẹn, ngay cả khi con chưa hiểu hết ý Ngài. Xin cho nếp sống con rao truyền ơn cứu rỗi cho mọi người chung quanh.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page