top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-16 Ông Áp-ra-ham: Đức Tin Chờ Đợi


 

Câu gốc: “Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham thể hiện đức tin của mình như thế nào? Vì sao ông có thể kiên nhẫn chờ đợi Chúa? Bạn đang thể hiện đức tin chờ đợi như thế nào?


Chúa gọi ông Áp-ra-ham: “Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho” (Sáng-thế Ký 12:1). Bởi đức tin, dù không biết mình sẽ đi đâu, ông vẫn cứ bước đi, tin vào Lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm cho ông nên một dân lớn, nghĩa là sẽ có con cháu đông đúc, đất đai rộng lớn, và trở nên nguồn phước cho các dân tộc khác (Sáng-thế Ký 12:2-3). Thế nhưng, ngay cả khi ông trải qua một chặng đường dài để đến được xứ Ca-na-an thì Kinh Thánh cho biết “lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ” (Sáng-thế Ký 12:6b). Đất Hứa lúc này thuộc về một dân khác chứ không phải của ông, nhưng ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi, sẵn sàng sống trong lều trại và đợi chờ (câu 9-10). Lúc rời Cha-ran, ông Áp-ra-ham đã 75 tuổi và vợ ông 65 tuổi. Mãi đến 25 năm sau, ông Y-sác, đứa con theo lời hứa của Chúa mới chào đời (Sáng-thế Ký 21:5). Ông bà đã chờ đợi rất lâu, cũng có lúc nản lòng, có lúc hành xử theo ý riêng, nhưng đến cuối cùng họ vẫn tin cậy vào chương trình của Chúa.


Bí quyết giúp ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra có thể bền lòng chờ đợi là vì họ vững tin Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín. Những gì Chúa phán ra, Ngài sẽ làm trọn và Ngài có quyền năng để làm điều đó. Không việc gì là quá khó với Đức Chúa Trời. Tin vào sự thành tín của Chúa cũng có nghĩa là tin rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa vào đúng thời điểm của Ngài. Con người chúng ta thường muốn sự đáp lời của Chúa diễn ra nhanh chóng, nhưng cách Chúa làm thường khác với cách chúng ta suy nghĩ, và thời điểm của Ngài cũng vậy. Thời điểm Chúa định cho mỗi người mỗi khác, nhưng chắc chắn luôn là thời điểm tốt nhất.


Có những giáo sĩ dành cả tuổi thanh xuân đi truyền giáo, kết quả là chỉ vài người chịu lắng nghe và rất ít người bằng lòng tin nhận Chúa, nhưng họ vẫn chờ đợi để nhìn thấy sứ điệp Phúc Âm được lan tỏa rộng khắp. Có những cha mẹ dành hàng chục năm cầu nguyện cho “đứa con hoang đàng” của mình và chờ đợi con quay về. Có những người con sau khi gặp Chúa đã kiên trì cầu nguyện cho cha mẹ, chờ đợi ngày nhìn thấy cả gia đình được trọn vẹn trong đức tin v.v... Dù những nan đề của chúng ta trong thời điểm hiện tại có vẻ rất khó khăn và thậm chí bế tắc, nhưng xin Chúa cho chúng ta có đức tin chờ đợi để cứ tiếp tục tin cậy Chúa, tin Ngài có thể làm được mọi sự, tin Ngài giữ lời hứa và tin Ngài sẽ thực hiện vào đúng thời điểm của Ngài.


Bạn có đang kiên nhẫn chờ đợi Chúa hay tự mình hành động theo ý riêng?


Lạy Chúa, xin giúp con kiên nhẫn chờ đợi Chúa thực hiện điều Ngài đã hứa. Xin giúp con không nản lòng, không hấp tấp hành động theo ý riêng nhưng hoàn toàn tin cậy nơi Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page