top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-16 Biết sợ và tránh khỏi điều ác


 

Câu gốc: “Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác; song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậy mình” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Người khôn ngoan và người ngu muội có cách sống khác nhau như thế nào? Tại sao cần phải thận trọng giữ tấm lòng của mình? Có những lời nói, việc làm, hay tính cách nào bạn cần xin Chúa thay đổi?


Trong giao tiếp, có nhiều người muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, không thua kém ai nên thường nói: “Tôi không biết sợ ai bao giờ,” hoặc “Lời tôi nói không bao giờ sai,” hoặc “Tôi bất cần ai,” hoặc “Ý tôi là đúng nhất” v.v… Thật ra, những câu nói như vậy chỉ bày tỏ sự dại dột, thiếu suy nghĩ chín chắn của người nói. Chỉ trong vài câu châm ngôn, Vua Sa-lô-môn đã chỉ ra sự khác biệt giữa cách sống của người khôn ngoan và người ngu muội. Người khôn ngoan “sợ và tránh khỏi điều ác” (câu 16) và phần thưởng của họ là “được đội mão triều thiên bằng tri thức” (câu 18), nói lên vinh quang và thẩm quyền của người khôn ngoan. Ngược lại, người ngu muội thì xấc xược, bất cần, nóng tính, làm điều thiếu suy nghĩ, toan mưu ác, nhưng cơ nghiệp của họ chỉ là sự điên dại, vì sống như vậy rất dễ phạm tội với Chúa và với người.


Người càng có địa vị cao, được nhiều sự tôn trọng thì càng phải biết cẩn trọng trong cuộc sống, biết sợ và tránh xa điều ác. Người ăn nói theo kiểu đao to búa lớn, kiêu ngạo, không làm cho người ta nể trọng, ngược lại càng bị khinh khi. Bên ngoài có thể có nhiều người sợ vì người đó làm lớn nhưng trong lòng thì căm ghét, coi thường. Nhưng người khôn ngoan thì biết “Kính sợ Đức Giê-hô-va” (Châm-ngôn 1:7) và tránh xa điều ác.


Lời Chúa phán: “Vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). Cổ nhân cũng đã nhận biết “nhân vô thập toàn,” điều này cho thấy con người tội lỗi vốn bất toàn, ranh giới giữa sáng và tối, giữa tội lỗi và thánh khiết, giữa ác và thiện rất khó để tri thức của con người nhận biết. Như vậy, để có thể tránh khỏi điều ác, con người phải biết sợ điều ác, và điều quan trọng nhất là phải biết sợ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy: “Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian xảo; phải lánh điều dữ, làm điều lành” (I Phi-e-rơ 3:10-11). Khi biết kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tránh xa điều ác và biết cẩn thận lời ăn, tiếng nói, hành động của mình. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở mỗi chúng ta: “Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:12). Trong ngày Chúa trở lại, mọi lời chúng ta nói, mọi việc chúng ta làm đều phải khai trình trước Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta ý thức được điều đó để biết sợ và tránh xa điều ác.


Bạn có thật sự biết sợ và tránh xa khỏi điều ác chưa? Có những tư tưởng, lời nói nào không hài lòng Chúa còn vấn vương trong bạn không?


Cảm tạ Chúa đã dạy con phải thận trọng lòng mình. Xin Chúa Thánh Linh cáo trách những lỗi lầm trong con, cho con biết sợ, biết tránh xa tội lỗi, để con luôn làm sáng Danh Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page