top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-16 Tiên tri thật của Chúa


 

Câu gốc: “Ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, Ta sẽ lấy các lời Ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều Ta phán dặn người” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Trách nhiệm của nhà tiên tri là gì? Dân Chúa phải làm gì trước những lời rao báo của nhà tiên tri? Hậu quả của một tiên tri khi rao báo những điều không đến từ Lời Chúa là gì? Bạn áp dụng bài học này ngày nay thế nào?


Các dân tộc ngoại bang chỉ biết tìm đến những nhà bói khoa, đồng bóng để tìm cầu ý muốn thần của họ nhưng người Ít-ra-ên tìm đến các nhà tiên tri do Đức Chúa Trời lập lên để biết ý muốn của Ngài. Trong thời Cựu Ước, Chúa dùng các tiên tri làm người trung gian rao báo Lời Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài cho dân Chúa. Trách nhiệm của nhà tiên tri là phải trung thực truyền lại những điều Chúa truyền bảo dân Ngài, nhờ đó dân chúng biết được ý muốn của Chúa. Còn nhiệm vụ của dân Chúa là phải làm theo những điều nhà tiên tri đã nhận lãnh từ Chúa truyền lại cho họ. Người nào chống nghịch với lời rao báo của nhà tiên tri sẽ bị trừng phạt.


Tuy vậy, trong lịch sử Ít-ra-ên cũng xuất hiện những tiên tri giả dám nhân Danh Chúa nói ra những điều Ngài không truyền cho họ. Hoặc có những tiên tri nhân danh các thần khác mà nói. Thực trạng này cho thấy không phải tiên tri nào cũng rao đúng những gì Chúa đã truyền dặn họ. Thế nên ông Môi-se đã dạy cho dân Chúa cách để phân biệt tiên tri thật và tiên tri giả. Ấy là phải kiểm chứng những lời tiên tri dù được công bố là nhân Danh Chúa mà nói, nếu việc không xảy ra đúng như thế, người đó là tiên tri giả. Và “kẻ tiên tri ấy phải chết” (câu 20).


Ngày nay, Chúa kêu gọi những mục sư, truyền đạo, giáo sĩ để rao giảng Lời Chúa. Nhờ đó, Cơ Đốc nhân nhận biết ý muốn của Chúa trên đời sống họ và sống theo điều Chúa dạy. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã cảnh báo thời nào cũng có tiên tri giả, giáo sư giả. Một nhà truyền đạo thật của Chúa sẽ luôn rao giảng đúng thông điệp của Đức Chúa Trời dạy trong Kinh Thánh chứ không giảng theo ý riêng mình. Chúa ban Lời Chúa cho con dân Ngài, vì thế mỗi Cơ Đốc nhân cần trung tín nghiên cứu và học hỏi Lời Chúa cách cá nhân để nhờ đó sáng suốt đối chiếu với những điều mình nghe được. Các tín hữu vùng Bê-rê được khen vì “Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công Vụ 17:11). Không phải chúng ta hoài nghi những lời rao giảng của các đầy tớ Chúa. Nhưng ngày trước Chúa dạy dân Chúa cách phân biệt tiên tri thật, tiên tri giả, ngày nay Chúa cũng muốn chúng ta cần trang bị sự hiểu biết về Lời Chúa để tránh nghe theo những lời giảng không đúng với Kinh Thánh.


Bạn có dành thời gian nghiên cứu Lời Chúa cách cá nhân chưa?


Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì những sứ điệp được rao ra từ các đầy tớ ngay lành và trung tín của Ngài. Nhờ đó con nhận biết ý muốn và sự hướng dẫn của Chúa trên đời sống con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

50 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page