top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-17 Mọi sự đều trở nên mới


 

Câu gốc: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).


Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ của ông Giăng thắc mắc với Chúa Giê-xu điều gì? Câu hỏi ấy phản ánh suy nghĩ gì của họ? Lời đáp của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì với người theo Chúa? Chúa muốn bạn đổi mới như thế nào?


Ông Giăng Báp-tít đang bị tù, các môn đệ của ông tìm đến Chúa Giê-xu và đưa ra thắc mắc, “Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đệ Thầy không kiêng ăn?” Câu hỏi này hàm ý người Pha-ri-si và môn đệ của ông Giăng sống đúng, còn Chúa Giê-xu và môn đệ Ngài sống sai. Luật pháp quy định kiêng ăn mỗi năm một lần vào ngày đại lễ chuộc tội (Lê-vi Ký 23:27-32). Người Pha-ri-si muốn chứng tỏ sự công bình riêng nên đặt ra truyền thống kiêng ăn mỗi tuần hai lần (Lu-ca 18:12). Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thấy Ngài không phản đối việc kiêng ăn, các môn đệ của Ngài rồi sẽ kiêng ăn trong tương lai, khi Ngài không còn bên họ nữa. Nhưng trong thời điểm hiện tại, các môn đệ của Ngài không kiêng ăn vì Đấng Mết-si-a đang ở cùng họ, khác nào “chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới” nên họ cần vui mừng hơn là buồn rầu.


Môn đệ của ông Giăng và người Pha-ri-si đang pha lẫn luật pháp và truyền thống, lấy đó làm tiêu chuẩn để lượng giá lòng tin kính của một người. Chúa Giê-xu không đến thế gian này để sửa chữa lại hệ thống tôn giáo của người Ít-ra-ên với những luật lệ và truyền thống cứng nhắc. Cũng không phải để chắp vá giữa ân sủng và luật pháp như vá miếng nỉ mới vào áo cũ hoặc đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì sự pha trộn như vậy cuối cùng chỉ trở nên tồi tệ hơn, áo cũ bị chằng rách, bầu nứt rượu chảy ra. Chúa Giê-xu đến dạy dỗ những điều mới mẻ, Ngài mời gọi mọi người đến với Ngài để nhận được sự tha tội và được đổi mới toàn diện.


Ngày nay, chúng ta cũng có thể có suy nghĩ giống như các môn đệ của ông Giăng. Nhiều người thường lấy mình làm tiêu chuẩn đánh giá người khác, ai không làm giống như ý mình thì bị coi là sống sai. Hoặc chúng ta coi trọng những hoạt động tôn giáo, nghi lễ hơn là mối tương giao với Chúa và Lời Chúa. Hay nhiều người cũng cảm thấy an tâm vì mình đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một tín hữu trong nhà thờ v.v… Nếu còn suy nghĩ và tiếp tục sống như vậy thì chúng ta đang đi vào vết xe cũ của các môn đệ của ông Giăng và người Pha-ri-si ngày trước. Lời Chúa dạy: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17 BTTHĐ). Chúa muốn người theo Chúa trở thành người mới, để cho cuộc đời cũ qua đi, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.


Bạn suy nghĩ thế nào về đời sống hoàn toàn đổi mới khi theo Chúa?


Lạy Chúa, vì yêu con Chúa đã giáng thế làm người. Xin giải thoát con khỏi những truyền thống cũ của thế gian, những lễ nghi, hình thức bề ngoài để con thật sự được đổi mới toàn diện và sống với Chúa toàn vẹn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

48 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page