top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-18 Bảo Vệ Vật Nuôi


 

Câu gốc: “Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Điều luật Chúa ban có ý nghĩa gì? Tại sao Chúa dạy dân Chúa phải đối xử tử tế với vật nuôi? Lời dạy này có ý nghĩa gì với bạn?


Chương 25 nêu những luật về nhân quyền, riêng câu 4 là luật về bảo vệ vật nuôi để phục vụ trong nông nghiệp, “Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.” Trong hoang mạc, dân Chúa được ăn ma-na từ trời, nhưng khi vào Đất Hứa, họ sẽ trồng trọt và chăn nuôi để sống. Đức Chúa Trời ban điều luật này nhằm bảo vệ vật nuôi, vì có thể có những người chủ chỉ biết khai thác sức lao động của chúng mà không chăm sóc chúng chu đáo. Luật Chúa dạy rõ người chủ không được khớp miệng con bò đang đạp lúa. Chúng đã phải hết sức vất vả để tách gạo ra khỏi trấu giúp cho chủ có gạo ăn thì chúng xứng đáng được thưởng bằng cách cho ăn đầy đủ để duy trì sức khỏe tiếp tục đạp lúa.


Súc vật cũng là loài thọ tạo Đức Chúa Trời dựng nên với mục đích giao cho con người quản trị (Sáng-thế Ký 1:26). Vì vậy dân Chúa không nên ngược đãi, đối xử tàn nhẫn với chúng, nhưng cần chăm sóc tử tế như điều Chúa phán dặn. Vật nuôi phải làm việc nặng nhọc để phục vụ chủ, ngược lại chủ cũng cần phải quan tâm sức khỏe của vật nuôi. Có thể nói, Chúa quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của dân Chúa nơi miền Đất Hứa nhằm giúp dân Ngài sống theo ý muốn và luật pháp Chúa, để qua nếp sống khác biệt này những dân tộc chung quanh sẽ biết đến uy Danh của Đức Chúa Trời, Đấng đã đem họ ra khỏi xứ nô lệ.

Ngày nay, điều luật này cũng có giá trị với chúng ta. Đức Chúa Trời giao cho con người trách nhiệm quản trị loài động vật để phục vụ con người, nhưng chúng ta cũng lưu ý không nên có những hành động ngược đãi động vật mà phải quan tâm đối xử tử tế với vật nuôi. Chúng ta phải làm trọn trách nhiệm quản trị Chúa giao trong sự công bình theo lời Chúa dạy.


Sứ đồ Phao-lô cũng áp dụng luật này cho Hội Thánh khi ông dạy về việc con dân Chúa đừng quên trách nhiệm chu cấp tiền bạc cho những người dành thời gian dạy dỗ và chăm sóc họ về phương diện thuộc linh (I Cô-rinh-tô 9:9; I Ti-mô-thê 5:18). Ông nhấn mạnh rằng nếu Đức Chúa Trời quan tâm đến việc cung cấp thức ăn đầy đủ cho con bò đang ra sức đạp lúa, thì Hội Thánh Chúa cũng phải quan tâm đến việc cung cấp tiền bạc cho người bỏ thời gian, công sức, tận tụy lo công việc Chúa. Hội Thánh phải sử dụng ngân sách phù hợp cho việc này, không chỉ với mục sư, truyền đạo, nhưng cũng quan tâm đến một số nhân sự dành gần trọn thời gian lo những công việc khác trong Hội Thánh. Khi sử dụng ngân sách đẹp ý Chúa, Ngài sẽ ban cho thêm để làm trọn ý định của Ngài.


Bạn suy nghĩ gì về thuộc tính của Chúa qua câu Kinh Thánh hôm nay?


Lạy Đấng đã dựng nên vạn vật. Xin dạy con biết yêu quý động vật là tạo vật của Ngài. Xin cho con và Hội Thánh quan tâm chăm lo đời sống cho những người phục sự Chúa.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page