top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-18 Ngày Sa-bát nên làm gì?


 

Câu gốc: “Rồi Ngài hỏi họ rằng: Trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng” (Mác 3:4).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu gặp ai trong nhà hội? Những người Pha-ri-si đã hỏi Ngài điều gì? Chúa Giê-xu đã trả lời họ như thế nào? Bạn áp dụng điều gì qua lời nói và hành động của Chúa Giê-xu?


Sau khi rời đồng lúa mì, Chúa Giê-xu đi vào nhà hội, tại đây có một người bị teo tay, những người Pha-ri-si lại tiếp tục hỏi Chúa để tìm cớ tố cáo. Họ hỏi, “Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bệnh hay không?” Họ muốn làm khó Chúa Giê-xu, nếu trả lời “không” thì Ngài đi ngược với lời dạy yêu thương như Ngài thường dạy, nếu trả lời “có” thì Ngài sẽ vi phạm luật ngày Sa-bát vì luật này quy định chỉ được phép giúp đỡ hoặc chữa bệnh nếu sinh mạng bị lâm nguy. Chúa Giê-xu không trực tiếp trả lời nhưng Ngài hỏi họ về trường hợp một con chiên của họ bị té xuống hố trong ngày Sa-bát, họ sẽ làm gì? Cứu ngay con chiên đó hay là để sau ngày Sa-bát mới cứu? Trong thực tế, những người chăn Do Thái thường tìm cách kéo con chiên bị rớt xuống hố lên ngay lập tức vì họ sợ con chiên sẽ hoảng loạn và làm tổn thương đến chính nó, hoặc nếu để quá lâu sẽ làm mồi cho muông sói. Người chăn vừa thương con chiên vừa không muốn bầy mình bị tổn thất, nên sẽ cứu con chiên ngay ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu nhấn mạnh cho những người Pha-ri-si nhớ rằng, “người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.” Rồi Ngài liền chữa lành cho người bị teo tay này trong ngày Sa-bát và ngay trong Nhà hội. Những người Pha-ri-si đuối lý không thể đối nại với Chúa và cũng không thể kiện Ngài nên họ đã đi ra ngoài tìm cách giết Ngài.


Sứ đồ Ma-thi-ơ ký thuật câu nói khẳng định của Chúa Giê-xu, “Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành,” ông Mác thì ký thuật câu hỏi của Chúa Giê-xu đối với những người Pha-ri-si, sau đó Ngài nhìn họ với ánh mắt “vừa giận vừa buồn” (Mác 3:5), Chúa không ban cho dân Chúa luật pháp để biến họ trở nên người cứng lòng và vô cảm. Chúa muốn dân của Ngài biệt riêng ngày thánh để thờ phượng Ngài nhưng cũng muốn họ giành sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Họ yêu Chúa, thờ phượng Ngài nhưng cũng phải yêu anh em mình và giúp đỡ họ.


Mỗi chúng ta ngày nay đừng như những người Pha-ri-si chỉ biết giữ luật lệ cứng nhắc nhưng cần quan tâm đến những anh chị em khác đang khó khăn, neo đơn, thiếu thốn. Hãy làm việc lành, hãy ban cho, hãy giúp đỡ... để niềm vui của ngày thánh không chỉ là được thờ phượng Chúa mà còn được biết về hoàn cảnh của anh chị em cùng đức tin và có thể hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn. Như người teo tay trong câu chuyện này, anh được hạnh phúc dường nào khi vừa đi thờ phượng Chúa vừa được Chúa quan tâm chữa lành cho anh.


Bạn có đang làm việc lành cho anh chị em mình trong đức tin chưa?


Lạy Chúa, xin đừng để con vô tâm với những hoạn nạn, khó khăn của anh chị em con, xin Chúa giúp con càng thờ phượng Chúa chừng nào, càng yêu thương, quan tâm và chia sẻ với nhau chừng ấy.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page