top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-19 Bảo Vệ Người Góa Bụa


 

Câu gốc: “Khi anh em ruột ở chung nhau, có một người chết không con, thì vợ của người chết chớ kết đôi cùng người ngoài; anh em chồng phải đi đến cùng nàng, cưới nàng làm vợ, y theo bổn phận của anh em chồng vậy” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Luật Chúa quy định thế nào với một người góa phụ mà chưa có con trai? Điều này có ý nghĩa quan trọng gì? Bạn quan tâm đến những người góa bụa trong Hội Thánh ra sao?


Đây là điều luật hoàn toàn xa lạ với nền văn hóa của chúng ta ngày nay, nhưng từ thời các tổ phụ, tập tục này rất phổ biến ở các vùng Cận Đông, như người Hê-tít và người A-si-ri (Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:5-10). Các sách Phúc Âm cũng ký thuật về việc người Sa-đu-sê dựa vào luật này để gài bẫy Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 22:23-33). Luật Chúa quy định một anh em của người chồng đã chết phải cưới người vợ góa này, và con trai đầu lòng sinh ra sẽ mang danh người đã chết, như thế tên người ấy sẽ không bị xóa khỏi Ít-ra-ên. Luật được áp dụng với ba điều kiện. Thứ nhất, họ là anh em ruột sống chung với nhau trên sản nghiệp của gia đình. Thứ hai, người chết không có con trai. Và thứ ba, người anh em độc thân phải đồng ý cưới người chị em góa phụ và có con với nàng.


Điều luật này không những nhằm duy trì tên tuổi gia đình trong gia phả, nhưng cũng để bảo vệ người góa phụ. Bởi theo văn hóa thời bấy giờ, việc không có con trai bị coi là nỗi sỉ nhục lớn với người phụ nữ. Hơn nữa, người góa phụ nếu sống một mình sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn về cả tinh thần lẫn vật chất vì trong thời đó người chồng là lao động chính của gia đình.


Luật cũng quy định trường hợp người anh em không muốn thực hiện nghĩa vụ này với chị em dâu mình thì có quyền từ chối nhưng người ấy phải trả giá bằng danh dự của mình và của gia đình mình vì bị cộng đồng khinh dể, “trong Ít-ra-ên sẽ gọi nhà người là nhà kẻ bị lột giày” (câu 10).


Ngày nay luật này không còn áp dụng, nhưng điều chúng ta cần lưu ý, một phần trong điều khoản của luật này nhằm quan tâm và chăm lo đến nhu cầu tinh thần cũng như vật chất của người góa phụ. Ngày xưa cũng như ngày nay, mất chồng là một trong những sự mất mát lớn về tinh thần, và cũng thường khiến cho đời sống của người góa bụa chật vật hơn. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Nếu tín đồ nào có đàn bà góa trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội Thánh, hầu cho Hội Thánh có thể giúp đỡ những người thật góa” (I Ti-mô-thê 5:16). Thế nên Hội Thánh Chúa cũng như mỗi chúng ta cần phải quan tâm, chăm sóc những người góa bụa có hoàn cảnh khó khăn. Vì hơn ai hết họ là những người cần được hỗ trợ về nhiều mặt trong cuộc sống để tinh thần được ổn định và an lòng góp phần phục vụ Chúa.


Bạn có thường giúp đỡ những người góa bụa trong Hội Thánh có hoàn cảnh khó khăn không?


Lạy Đấng yêu thương và luôn quan tâm đến những người góa bụa. Xin Chúa dùng con để an ủi, khích lệ về tinh thần cũng như vật chất cho những người góa bụa trong Hội Thánh.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page