top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-19 Sửa phạt vì tình yêu

Updated: Jan 19, 2022


 

Câu gốc: “Ta sẽ sửa phạt ngươi có chừng mực, song chẳng hề để cho ngươi khỏi hình phạt” (câu 11c BTT). “Con sẽ không tránh khỏi hình phạt, nhưng Ta sẽ sửa phạt con cách công minh” (câu 11c BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Ít-ra-ên đang ở trong tình trạng như thế nào? Lúc này thái độ của những người từng yêu dân Chúa ra sao? Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì cho dân Chúa sau khi Ngài sửa phạt họ? Bạn học biết điều gì về Đức Chúa Trời qua bài học hôm nay?


Dân Chúa đang trong tình trạng “Vết thương ngươi không chữa được, dấu vít ngươi nặng lắm” (câu 12), nhưng lại không nhận được sự cầu thay, sự chữa lành hay sự thăm viếng từ những người từng gắn bó với họ trước đây như là “người yêu.” Những đối tượng đó “…đã quên ngươi, không hỏi han ngươi” (câu 14a). Nhưng những vết thương dân Chúa đang phải đón nhận là từ sự sửa trị của Đức Giê-hô-va, “vì Ta đã đánh ngươi bị thương như kẻ thù đánh, sửa phạt ngươi như người hung ác sửa phạt…” (câu 14b) thì Ngài cũng chính là Đấng sẽ thương xót họ, giải cứu họ trong lúc cùng khốn, chữa lành những vết thương đang đau nhức, đem họ trở về từ phu tù, xây dựng lại cơ sở, ban niềm vui mừng, gia tăng dân số, không còn phải sống cảnh hèn nhục nhưng tràn đầy vinh quang (câu 17-19). Đức Giê-hô-va phán rằng con cháu của họ sẽ được phục hồi như trước khi họ bị phu tù, họ vẫn được gọi là dân của Đức Chúa Trời (câu 20, 22).


Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va thật sự là điều vô cùng kinh khiếp cho dân Chúa, không phải Đức Chúa Trời không thương xót họ nhưng vì “sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều” (câu 14b), cho nên Đức Giê-hô-va phải sửa phạt họ. Chúa phán họ sẽ không tránh khỏi hình phạt, nhưng sự sửa phạt công minh của Chúa chỉ trong chừng mực để họ nhận biết tội lỗi và sẽ được phục hồi ngay khi họ thật sự ăn năn (câu 11b). Điều này cho thấy ngọn roi sửa phạt của Đức Chúa Trời là ngọn roi yêu thương, bày tỏ tình yêu sâu sắc của Ngài dành cho tuyển dân Ít-ra-ên. Lúc họ trong hoạn nạn, cùng khốn chính là lúc họ nhận biết rõ ràng nhất ai là người đã thật sự yêu thương họ.


Chúng ta thường cảm thấy dễ chịu và nghĩ mình được yêu thương khi nghe những lời nhẹ nhàng, êm tai cho dù đó là những khi chúng ta đang đi trong đường sai trật, và cũng thường cảm thấy khó chịu khi nghe những lời chân thật về tình trạng tội lỗi của mình. Bài học hôm nay nhắc chúng ta vì yêu nên Chúa sửa phạt để chúng ta trở nên tốt hơn (Hê-bơ-rơ 12:4-11). Như một bệnh nhân cần giải phẫu để được lành mạnh, sự sửa phạt của Chúa thật rất cần thiết để giúp chúng ta nhận biết mình đi sai hướng và không lún sâu vào con đường tội lỗi. Đó chính là sự sửa phạt vì yêu.


Bạn đã từng cảm nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời khi Ngài sửa phạt và phục hồi bạn như thế nào?


Cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài luôn hướng con đến sự tốt lành, ngay cả những lúc Ngài cho phép hoạn nạn và dùng roi yêu thương sửa phạt để giúp con đạt đến sự trọn lành.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page