top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-20 Đức Giê-hô-va từ thuở xưa


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa điều gì với dân Chúa còn sót lại sau hình phạt? Đức Giê-hô-va nhắc lại cho dân Chúa rằng Ngài yêu thương họ thế nào? Cụm từ “Đức Giê-hô-va từ thưở xưa” nhắc nhở dân Chúa và bạn điều gì về tình yêu của Ngài?


Hình phạt từ Đức Giê-hô-va giáng xuống tuyển dân Ít-ra-ên là sự tấn công mạnh mẽ của quân đội phương Bắc khiến họ không thể kháng cự lại. Trong lúc đó lời khuyên từ Đức Giê-hô-va qua Tiên tri Giê-rê-mi rằng họ hãy nộp gươm vào vỏ và đầu hàng, hãy thuận phục để chịu làm phu tù sang Ba-by-lôn thì chắc chắn họ sẽ nhận được sự tha thứ và phục hồi từ Đức Giê-hô-va. Đây là lời hứa Ngài dành cho họ: “Dân sót lại thoát khỏi gươm dao, tức là Ít-ra-ên, đã được ơn trong đồng vắng, khi Ta đi khiến chúng nó được yên nghỉ” (câu 2). Đức Giê-hô-va “sẽ dựng lại” họ, đây là một trong những điều Đức Chúa Trời đã cho Tiên tri Giê-rê-mi biết trước khi ông bước vào chức vụ Ngài giao phó. Khi ấy, dân Chúa sẽ được cứu khỏi sự đau buồn, tủi nhục khi phu tù nơi xứ người. Hơn thế nữa, họ sẽ nhận lại niềm vui mừng để các trinh nữ Ít-ra-ên có thể cầm trống cơm và nhảy múa hòa cùng lời reo vui của mọi người như trẩy hội (câu 4).


Tuyển dân Ít-ra-ên trải qua những tháng năm khốn khổ vì phải đón nhận hình phạt do tội lỗi mình gây nên. Thời gian ấy, họ có cơ hội nhận biết Đấng hình phạt họ là Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình, và nghiêm khắc. Nhưng lời công bố của Tiên tri Giê-rê-mi rằng Đức Chúa Trời từ thưở xưa đã phán với ông, Ngài “lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến” (câu 3). Nghĩa là Đức Chúa Trời từ xưa, từ thuở họ trong cảnh phu tù, hay ngày nay trong cơ hội được phục hồi chỉ là một, Ngài chính là Đức Chúa Trời tràn đầy tình yêu đối với họ, và tình yêu đời đời ấy không bao giờ thay đổi.


Chân lý Đức Chúa Trời yêu thương con dân Ngài bằng tình yêu vĩnh cửu là điều chúng ta cần ghi nhớ, vì Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời trọn vẹn và không hề thay đổi (Ma-la-chi 3:6; Hê-bơ-rơ 13:8). Dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn trọn lòng tin cậy vào sự thành tín của Ngài không chút chuyển lay. Và điều quan trọng là khi tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài không bao giờ thay đổi thì Ngài sẽ yêu chúng ta cho đến cuối cùng (Giăng 13:1). Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.


Bạn cảm nhận tình yêu và sự nhân từ của Đức Chúa Trời từ thưở xưa cho đến nay như thế nào?


Con vui mừng và tạ ơn Chúa khi được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời của con từ thuở xưa cho đến nay vẫn luôn yêu thương và tràn đầy lòng nhân từ đối với con. Xin cho con luôn tin cậy và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page