top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-20 Mô tả về Đấng Mết-si-a


 

Câu gốc: “Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn...” (câu 20a).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Ma-thi-ơ đã trích dẫn sách Tiên Tri Ê-sai để mô tả những điều nào về cách sống của Chúa

Giê-xu với những người chung quanh? Cách sống đó của Chúa đã đem đến kết quả gì? Bạn học theo gương Chúa để sống với những người chung quanh mình như thế nào?


Sứ đồ Ma-thi-ơ không chỉ nói về cách sống của Chúa Giê-xu đối với Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh, và với công tác rao giảng Phúc Âm (câu 18), ông cũng muốn độc giả của mình biết về cách Chúa sống và cách Ngài phản ứng với những điều xảy ra chung quanh. Chúa không tranh luận, cãi vả gay gắt, Ngài không tranh luận lớn tiếng và thiếu kiềm chế. Chúa Giê-xu không lên tiếng ngoài đường phố để làm cho người khác chú ý đến mình, và Ngài cũng không để mình bị cuốn vào những cuộc tranh luận vô ích; vì vậy nên “chẳng ai nghe được tiếng Người ngoài đường cái” (câu 19).


Sứ đồ Ma-thi-ơ cũng mô tả cách Chúa Giê-xu đối xử với những người chung quanh mình khi dùng hình ảnh “cây sậy đã gãy,” “ngọn đèn gần tàn” (câu 20). Trong thời Chúa Giê-xu, cây sậy được sử dụng trong nhiều lãnh vực; tuy nhiên, người ta không dùng cây sậy đã bị gãy hay bị dập. Cũng vậy, khi ngọn đèn đã hết dầu người ta sẽ dập tắt ngọn đèn đó để bảo vệ tim đèn. Hình ảnh “cây sậy đã gãy,” “ngọn đèn gần tàn” tượng trưng cho những cuộc đời bị tổn thương, xem thường, bị bỏ đi hoặc vô dụng. Và Chúa Giê-xu quan tâm đến những cuộc đời như vậy để phục hồi họ, giúp họ thấy được giá trị của mình. Quan trọng hơn hết, Ngài đem đến sự chữa lành tâm linh cho họ để họ được phục hồi giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Dù bị tấn công, bị khước từ, bị vu cáo nhưng Chúa Giê-xu vẫn phô bày nếp sống công chính, và cuối cùng Ngài đã đắc thắng trên thập tự giá để giờ đây bất kỳ ai, không phân biệt màu da, chủng tộc sẽ được xưng công bình khi đặt đức tin nơi Ngài, và trong tương lai họ sẽ ở với Ngài đời đời.


Chúng ta vốn là những “cây sậy đã gãy,” “ngọn đèn gần tàn” đã được Chúa Giê-xu phục hồi giá trị và ban cho địa vị cao quý làm con của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhớ điều này để luôn biết ơn Chúa và sống làm vui lòng Ngài. Hãy học theo gương Chúa trong cách sống, cách đối xử với những người chung quanh, hầu qua đó chúng ta có thể đem Phúc Âm cứu rỗi đến cho họ. Chung quanh chúng ta còn rất nhiều những cuộc đời bị dập nát, những mối liên hệ trong gia đình bị gãy đổ, những con người chưa nhận ra những giá trị của mình v.v…, họ cần nhận biết Phúc Âm của Chúa Giê-xu để tâm linh họ được phục hồi, và nhận ra giá trị thật sự của mình trước mặt Đức Chúa Trời.


Bạn nhớ đến ai để gây dựng đức tin, nhớ đến ai đang tuyệt vọng để giúp họ tìm lại niềm hy vọng và giá trị trong Chúa Giê-xu?


Tạ ơn Chúa đã cứu con dù con không xứng đáng. Xin cho con biết quan tâm giúp đỡ những người chung quanh để họ cũng được cứu và được phục hồi giá trị trong Danh Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page