top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-20 Mong đợi vua công bình


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh Công Bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: “Nhánh Công Bình” chỉ về ai? Vào thời điểm nào tuyển dân của Chúa sẽ được ban vị Vua Công Bình? Người Giu-đa và người Ít-ra-ên được mô tả thế nào khi được ở trong thời cai trị của Vua Công Bình? Bạn làm gì trong khi chờ đợi được sống trong Vương Quốc của Vua Công Bình?


Có thể nói Giê-rê-mi 23:5-6 là một trong những câu Kinh Thánh quan trọng ghi lại lời hứa ban Đấng Mết-si-a, Ngài thường được nhắc đến là Nhánh Công Bình ra từ nhà Đa-vít. Lời hứa từ Đức Giê-hô-va rằng sau mọi biến cố thăng trầm, thì vào “những ngày đến,” Đức Giê-hô-va sẽ ban cho họ một vị Vua Công Bình, hay nói cách khác, đó là thời đại cai trị của Đấng Mết-si-a. Sống dưới thời cai trị của Ngài thì người Giu-đa và người Ít-ra-ên mới thật sự trở thành một và kinh nghiệm được sự bình an và yên ổn, vì chính Nhánh Công Bình sẽ “cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất” (câu 5).

Sống thiếu vắng sự công bình là điều mà Đức Giê-hô-va đã cảnh báo dân Chúa trải qua mọi thời kỳ. Dù rằng họ được Ngài ban luật công bình, được làm tuyển dân của Đức Chúa Trời Công Bình, nhưng do chính bản thân họ cùng những người lãnh đạo tôn giáo và đất nước chẳng đi theo đường lối công bình của Đức Giê-hô-va, cho nên người dân đã không làm tròn trọng trách bày tỏ sự công bình với mọi người chung quanh cũng như trong tất cả lãnh vực của đời sống. Tuy nhiên Chúa đã dùng Tiên tri Giê-rê-mi công bố lời hứa của Ngài sẽ ứng nghiệm vào một thời điểm của tương lai, “những ngày đến” con dân Chúa sẽ sống vui thỏa dưới sự cai trị từ “một Nhánh Công Chính; Ngài sẽ cai trị như một vị vua, cư xử khôn ngoan, thực thi điều công minh chính trực trong xứ” (câu 5 BTTHĐ).


Công bình hay công chính là ước mơ của nhân loại. Dân nào, nước nào cũng mong thực hiện sự công bình, nhưng điều đó hoàn toàn chỉ là ước mơ khi “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Khi còn miệt mài trong tội lỗi thì không ai có thể sống theo tiêu chuẩn công bình đúng nghĩa của Đức Chúa Trời. Chỉ khi tin nhận Chúa Giê-xu là Vua Công Bình (I Cô-rinh-tô 1:30; II Cô-rinh-tô 5:21) thì sự công bình của Chúa sẽ bao phủ đời sống chúng ta. Vì thế, con dân Chúa phải hết lòng rao truyền Tin Mừng Cứu Rỗi để Nước Cha được đến, Đấng Mết-si-a là Vua Công Bình sớm trở lại. Sẽ không còn quá xa cho một thế giới được giải cứu, được yên ổn khi vị Vua Công Bình đến từ Đức Giê-hô-va cai trị.


Trăn trở nào trong đời sống khiến bạn trông mong sớm đến ngày được sống dưới sự cai trị của vị Vua Công Bình?


Tạ ơn Chúa về lời hứa quý báu ban cho nhân loại vị Vua Công Bình, con trông mong sớm được sống trong những ngày phước hạnh ấy. Xin Chúa giúp con chuyên tâm thực hiện trọng trách chứng nhân cho Ngài để ngày của Chúa mau đến.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page