top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-21 Sẵn lòng phục vụ Chúa


 

Câu gốc: “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 3:14).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho Hội Thánh Cô-rinh-tô biết kế hoạch thăm viếng của ông như thế nào? Điều gì đang xảy ra với Sứ đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô? Ông quyết định ở lại thành Ê-phê-sô cho thấy tinh thần phục vụ Chúa của ông thế nào? Bạn làm gì để tiếp bước gương phục vụ Chúa của Sứ đồ Phao-lô?


Sứ đồ Phao-lô đang ở Ê-phê-sô khi viết thư thứ nhất cho các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông cho biết sẽ ghé thăm họ sau khi đã qua xứ Ma-xê-đoan. Nhưng không phải chỉ ghé qua thôi mà sẽ lưu lại với họ một thời gian để nắm bắt công việc Chúa, đồng thời sẽ cùng với họ đi đến một số nơi cần thiết (câu 5-7). Ngoài ra, Sứ đồ Phao-lô cũng cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô biết tại thành phố Ê-phê-sô, nơi ông đang phục vụ Đức Chúa Trời, công việc Chúa rất thuận lợi nhưng luôn bị Sa-tan chống phá. Ông nói “tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch” (câu 9). Trước giả Lu-ca cho biết một trong những người đối địch tại Ê-phê-sô là người thợ bạc tên Đê-mê-triu chuyên làm khám thờ nữ thần Đi-anh đã sách động dân chúng chống lại Sứ đồ Phao-lô vì họ lo sợ rằng nhiều người tin theo Chúa sẽ khiến họ thất thu vì không ai thờ thần tượng nữa (Công Vụ 19:23-34). Dù vậy, Chúa đang mở ra một cánh cửa, một cơ hội rất thuận lợi cho công tác truyền giảng Phúc Âm nên ông quyết định “sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ tuần” (câu 8), sau đó mới ghé Cô-rinh-tô trú qua mùa đông để có thời gian dài lo công việc Chúa.


Trong công tác phục vụ Chúa, Sứ đồ Phao-lô luôn nhờ Đức Thánh Linh soi sáng để có sự khôn ngoan trong việc lập kế hoạch cho các chuyến truyền giáo và chăm sóc các Hội Thánh. Đặc biệt ông luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng trong công tác rao truyền Tin Lành dù gặp thuận lợi hay khó khăn, hoàn cảnh dễ dàng hay bị bức hại, ông cũng thuận phục ý Chúa, nhắm mục đích mà chạy, hết lòng làm tròn trọng trách Đức Chúa Trời đã ủy thác cho ông.


Ngày nay, mỗi chúng ta đang được Chúa giao trọng trách tiếp bước tiền nhân, gây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa trên đất. Chúng ta vẫn biết khi phục vụ Chúa và rao giảng Phúc Âm luôn phải đối diện với khó khăn, có khi phải chịu bức hại, nhưng không ít người trong chúng ta có lúc đã nao sờn, chùn bước. Gương Sứ đồ Phao-lô luôn sẵn lòng phục vụ không chỉ tại thành Ê-phê-sô mà khắp thế giới cổ thời đó, kể cả lúc ở trong tù, khích lệ mỗi chúng ta sẵn lòng đối diện khó khăn, gian khổ để chu toàn công tác Đức Chúa Trời trao phó, mở rộng Nước Chúa trước khi Ngài trở lại.


Điều gì đang làm bạn chùn bước, không còn sẵn sàng trong công tác phục vụ Chúa?


Tạ ơn Chúa đã tin dùng con. Xin giúp con tiếp bước tiền nhân sẵn sàng dấn thân hoàn thành công tác Chúa giao cho dù thuận cảnh hay nghịch cảnh.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page