top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-21 Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi

Updated: Jan 21, 2021


 

Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (I Giăng 3:16).


Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi? Làm thế nào để sống mà chẳng kiếm tư lợi? Chúa Giê-xu đã nêu gương tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi như thế nào? Tại sao bạn cần phải sống bằng tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi với tất cả mọi người?


Một điều nữa tình yêu thương Chúa dạy chẳng nên làm là “kiếm tư lợi.” Tìm ích lợi riêng cho mình là bản tính ích kỷ vốn có trong con người tội lỗi chúng ta. Với trách nhiệm nâng đỡ người yếu đuối, một trong nhiều điều Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là đừng chỉ lo tìm lợi ích cho bản thân, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác (I Cô-rinh-tô 10:24). Đây là điều Sứ đồ Phao-lô thường nhắc đi nhắc lại trong các thư tín của ông. Trong thư Rô-ma 15:1-3 ông dạy “chớ làm cho đẹp lòng mình,” nguyên văn Hy Lạp có nghĩa là chớ kiếm tư lợi. Đặc biệt trong thư I Cô-rinh-tô 13, Sứ đồ Phao-lô cho thấy một nguyên tắc hay có thể nói là một bí quyết để con dân Chúa có thể hy sinh lợi ích bản thân mà quan tâm đến lợi ích của người khác, đó chính là tình yêu thương. Người sống ích kỷ, kiếm tư lợi thì luôn ưu tiên nghĩ tới bản thân, vì vậy sẽ không thể sống nhịn nhục, nhân từ với người khác, cũng như sẽ luôn sống ghen tị, khoe khoang, kiêu ngạo, và làm điều trái phép. Hay nói cách khác, người ấy không có tình yêu thương của Chúa trong lòng.


Chúa Giê-xu đã nêu gương về tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi khi Ngài là Đức Chúa Trời nhưng không kể những điều Ngài có là điều nên nắm giữ, Ngài sẵn sàng hy sinh mọi sự, thậm chí cả mạng sống quý báu của Ngài với mục đích đem đến ích lợi cho con người (I Giăng 3:16, Phi-líp 2:5-8). Trong ba năm chức vụ trên đất, Chúa Giê-xu đã nêu gương trọn vẹn với một tình yêu không vị kỷ khi Ngài phán: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).


Một người không có tình yêu thương của Chúa sẽ chỉ nghĩ đến bản thân và luôn kiếm tư lợi cho mình, nhưng nếu chúng ta đã nhận được tình yêu không điều kiện của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải thể hiện nếp sống yêu thương qua việc không tìm lợi ích cho bản thân nhưng biết quan tâm đến lợi ích của người khác. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống bằng tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi với mọi người, kể cả anh chị em trong gia đình đức tin và những người lân cận chung quanh ta, để qua nếp sống chúng ta tình yêu của Chúa tỏa rạng đến cho người khác.


Bạn đã quan tâm đến lợi ích của người khác như thế nào?


Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã yêu thương con, hy sinh chết thay tội con trên thập tự giá. Xin giúp con luôn ghi khắc tình yêu của Ngài và luôn được thôi thúc bày tỏ tình yêu chẳng kiếm tư lợi với người khác theo gương của Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page