top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-22 Vai Trò Của Luật Pháp


 

Câu gốc: “vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: So sánh điểm giống và khác nhau trong lối sống của người Giu-đa và Dân Ngoại. Luật pháp có vai trò gì đối với tuyển dân? Làm thế nào bạn được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi?


Người Giu-đa được gọi là người ở dưới luật pháp của Chúa, trong khi Dân Ngoại không ở dưới luật pháp ấy. Đặc ân đáng quý nhất của người Giu-đa là được Chúa ban cho luật pháp làm chuẩn mực cho một lối sống đẹp lòng Chúa và đem lại phước hạnh cho chính họ. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô khẳng định không có sự khác biệt trong lối sống giữa tuyển dân và Dân Ngoại. Mọi người đều ở dưới quyền lực thống trị của tội lỗi (câu 9).


Kế tiếp, Sứ đồ Phao-lô trích dẫn một loạt phân đoạn Kinh Thánh Cựu Ước làm nền tảng cho lời khẳng định của ông: Không ai có sự hiểu biết, không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Mọi người đều lầm lạc, đều trở nên vô ích; không một ai làm điều lành (câu 10-12; Thi Thiên 14:1-3; 53:1-3). Họng chúng nó như mồ mả mở ra, dùng lời nói để phỉnh gạt, mạt sát, nguyền rủa, và cay đắng (câu 13-14; Thi Thiên 5:9; 10:7; 140:3). Chúng có chân nhanh nhẹn làm đổ máu. Đi tới đâu cũng gieo rắc sự tàn hại và khổ nạn. Bởi cớ đó, chúng nó chẳng hề biết đến con đường hạnh phúc, an vui (câu 15-17; Ê-sai 59:7-8). Trước mặt chúng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời (câu 18; Thi Thiên 36:1).


Dù luật pháp Chúa là trọn vẹn, nhưng tuyển dân đã không có lối sống tốt đẹp hơn Dân Ngoại. Luật pháp đóng vai trò của tấm gương để tuyển dân soi mình và họ nhận ra rằng họ đã bất lực trong việc thực hiện luật pháp để được Đức Chúa Trời xưng công chính (câu 20). Cả người Giu-đa lẫn Dân Ngoại đều là tội nhân như nhau và phải nhận lãnh án phạt của Chúa.


Tóm lại, nhiều khi chúng ta nhìn vào một số người, thấy có vẻ công chính, đức độ, hoặc chúng ta nghĩ mình tốt hơn người khác..., nhưng thực chất loài người sau khi sa ngã đều bị khuất phục dưới quyền lực của tội lỗi, có khuynh hướng chối bỏ Chúa, có lòng ích kỷ, xu hướng về điều ác, thường vấp phạm trong lời nói, việc làm và cả dòng suy tưởng. Luật pháp không làm cho lối sống của con người trở nên tốt hơn nhưng luật pháp giúp chúng ta nhận thức mình bất toàn, tội lỗi. Đó là bước khởi đầu giúp chúng ta tìm đến con đường duy nhất giải thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi nhờ vào tình yêu, ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh biến đổi lòng người, thúc giục chúng ta tìm cầu Chúa, giúp chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa, để từ đó chúng ta kinh nghiệm một đời sống an lành trong Chúa Yêu Thương.


Còn điều gì trong nếp sống cũ vẫn còn vướng chân bạn không? Bạn dứt bỏ bằng cách nào?


Tạ ơn Chúa đã xưng công bình cho con qua việc làm công chính của Chúa Giê-xu! Xin giúp con tìm cầu Chúa mỗi ngày và hết lòng làm theo điều Chúa dạy để kinh nghiệm một đời sống an lành trong Chúa.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page