top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-23 Thói đời: Quý giàu khinh nghèo


 

Câu gốc: “Người nghèo khó dù láng giềng cũng ghét bỏ; nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thay” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Người đời thường cư xử ra sao với người nghèo? Vua Sa-lô-môn dạy con thế nào để tránh khỏi cách sống quý người giàu, khinh người nghèo? Cơ Đốc nhân phải sống thế nào để thể hiện tinh thần kính Chúa, yêu người?


Người đời có câu: “Giàu sang phú quý triệu người kính. Bần cùng nghèo khó vạn người khinh.” Lấy tiền bạc, vật chất làm thước đo giá trị của một người là quan niệm sống khá phổ biến trong xã hội. Hậu quả là nhiều người đã mải mê chạy theo tiền bạc, coi trọng vật chất đến nỗi quên cả tình người. Vua Sa-lô-môn nói lên một thực tế khá xót xa: Khi con nghèo, dù người thân, láng giềng cũng bỏ con nói chi đến những người bạn quanh con khi con giàu có (câu 20). Làm sao tránh được cảnh giàu được người quý, nghèo bị người khinh? Qua lời Vua Sa-lô-môn dạy con, chúng ta nhận biết những điều Chúa dạy rất cụ thể mà ông muốn con thực hiện. Thứ nhất, con phải nhân từ với người nghèo: “Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội; còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay” (câu 21). Đừng vì thấy người nghèo, yếu thế mà toan mưu ác, ức hiếp hay làm tổn thương họ, nhưng phải làm điều thiện giúp đỡ người khốn khó. Thứ hai, đừng vì con nghèo khó mà bất chấp đạo lý, rời xa luật lệ Chúa để tranh thủ làm giàu. Đừng thấy người gian ác sao thịnh vượng còn người công bình cứ nghèo khó rồi làm những điều trái với lương tâm, đạo đức. Con phải nhớ rằng người ác rồi cũng phải “phục,” “cúi lạy” người công bình (câu 19). Thứ ba, con không được biếng nhác mà phải nỗ lực, chăm chỉ làm việc. “Mọi công lao đều đem đến ích lợi, nhưng lời nói suông chỉ mang lại cảnh nghèo nàn” (câu 23 BTTHĐ). Thay vì than thân trách phận sao phải nghèo nàn, thì hãy dùng thì giờ, sức lực Chúa ban cho để cố gắng làm việc. Khi con sống khôn ngoan theo đường lối của Chúa, con sẽ nhận sự giàu có không chỉ về phương diện vật chất, nhưng điều quan trọng hơn là giàu có về phương diện tâm linh.


Trong câu chuyện ẩn dụ về người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:25-37), Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng muốn được hưởng sự sống đời đời, con người phải biết kính Chúa, yêu người, và sống nhân lành với người lân cận. Cơ Đốc nhân phải có quan niệm sống khác hơn quan niệm trọng giàu, khinh nghèo của người đời. Bên cạnh đó, chúng ta phải hết lòng, hết sức, hết ý gìn giữ luật lệ của Chúa, siêng năng làm việc như Sứ đồ Phao-lô dạy: “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng” (Rô-ma 12:11). Xin Chúa cho mỗi chúng ta vâng theo Lời Chúa dạy, sống sáng Danh Chúa qua cách cư xử, lời nói, và việc làm của chúng ta mỗi ngày.


Có điều gì bạn cần thay đổi trong cách sống để làm sáng Danh Chúa?


Tạ ơn Chúa đã dạy con phải siêng năng làm việc, phải có lòng nhân từ, và cẩn thận làm theo Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh cáo trách lỗi lầm trong con, cho con biết thay đổi từ suy nghĩ đến hành động để đời sống con làm vinh quang Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page