top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-24 Ăn vụng là ngon thay


 

Câu gốc: “Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thay. Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của Âm Phủ” (câu 17-18).


Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà điên cuồng quyến dụ người đi đường như thế nào? Những người bà quyến dụ là ai? Người nghe theo bà phải nhận hậu quả ra sao? Tại sao người “ăn vụng” trong hôn nhân là phạm tội trọng với Đức Chúa Trời? Có điều gì bạn cần ăn năn và thay đổi trong hôn nhân, gia đình, và trong đời sống?


Phần cuối của Châm-ngôn chương 9 cho thấy hình ảnh người đàn bà “điên cuồng, ngu muội” của phường điếm đĩ đã dùng mọi thủ đoạn mời mọc, quyến dụ người ta đi theo con đường của bà. Những người của dâm phụ này cũng giống như những người mà các tớ gái của sự khôn ngoan đi ra kêu gọi, đó là những người ngu dốt, thiếu hiểu biết (câu 4, 16), nhưng với mục đích hoàn toàn khác nhau. Bà không hướng người khờ dại đến con đường thông sáng (câu 6), nhưng lại quyến dụ họ tìm đến với bà để thỏa mãn ham muốn nhục dục. Bà cám dỗ những người ngây thơ, thiếu trí hiểu bằng những lời rất xảo quyệt, “nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thay” (câu 17). Nhưng những người rơi vào cạm bẫy của bà thì sẽ “chết” tại nơi bà mà chẳng biết, và phải bị rơi vào “chốn sâu của Âm Phủ” mà không hay (câu 18).


Vua Sa-lô-môn ví sánh niềm vui của tình vợ chồng như nước tinh khiết từ suối mát (5:15-18), còn người đàn bà điên cuồng thì quyến dụ rằng nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào. Đức Chúa Trời phán dạy trong Mười Điều Răn rằng: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14). Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: “Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy” (I Cô-rinh-tô 6:15). Như vậy “ăn vụng” trong hôn nhân không những là phạm tội với người phối ngẫu của mình, mà còn mang trọng tội đối với Đức Chúa Trời.


Trong xã hội ngày nay, nhiều người xem nhẹ hay chấp nhận việc ngoại tình như là “ăn vụng” một cái bánh hay một chút thức ăn. Những người sống buông thả vẫn còn mang trong đầu tư tưởng “bánh ăn vụng là ngon thay,” họ cho rằng tà dâm hay ngoại tình sẽ đem lại vui thú, ngọt ngào hơn là tình yêu người phối ngẫu dành cho họ. Nhưng họ không thấy rằng lúc mới “ăn vụng” thì có vị ngon, nhưng cuối cùng là vị đắng! Những tội lỗi ngoại tình, tà dâm đều dẫn đến hậu quả là nhà tan cửa nát, vợ chồng ly dị, con cái thiếu cha, thiếu mẹ. Nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn hết là người phạm tội tà dâm, nếu không ăn năn từ bỏ con đường tội lỗi của mình thì phải chịu án phạt đời đời trong Âm Phủ (câu 18).


Bạn có quyết định giữ gìn đạo đức trong hôn nhân theo Lời Chúa dạy không?


Kính lạy Chúa, xin cho con yêu kính Chúa và đi theo con đường thánh của Ngài. Xin cho con luôn ý thức rằng thân thể của con là đền thờ của Chúa để con sống thánh khiết và giữ gìn đạo đức hôn nhân theo Lời Chúa dạy.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

64 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page