top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-24 Kẻ Giả Hình


 

Câu gốc: “Dân này lấy môi miếng thờ kính Ta; nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích,...” (câu 8-9a).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu gọi những người Pha-ri-si và thầy thông giáo là “kẻ giả hình”? Tiên tri Ê-sai đã nói thế nào về họ? Ngày nay, Cơ Đốc nhân cũng là “kẻ giả hình” trong những trường hợp nào?


Chúa Giê-xu đã gọi những người Pha-ri-si và thầy thông giáo là “kẻ giả hình” và Ngài xác nhận Tiên tri Ê-sai đã nói về họ rất đúng (Ê-sai 29:13). “Giả” là không thật, “giả hình” là sống hai mặt, giả dối, phô trương bề ngoài. Những người Pha-ri-si và thầy thông giáo là “kẻ giả hình” vì họ làm ra vẻ sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng thật sự họ chỉ vâng theo lời truyền khẩu mà không vâng theo điều răn của Chúa. Sự thờ phượng của họ không bởi tình yêu thương thúc đẩy mà nặng về lễ nghi hình thức, bề ngoài làm ra vẻ thiêng liêng, cố tạo dáng vẻ trang nghiêm, thánh thiện trước mặt người khác nhưng thực chất chỉ để làm tăng thêm uy tín của mình mà thôi. Họ chỉ tôn kính Chúa bằng môi miệng, nghĩa là chỉ có bề ngoài nhưng tận sâu trong tấm lòng thì rất xa cách Ngài.


Chúng ta lưu ý trong câu 8, Chúa gọi người Ít-ra-ên là “dân này” chứ không phải là “dân Ta.” Chúa thường dùng cụm từ “dân này” khi dân chúng bất tuân mệnh lệnh Chúa và làm theo ý mình (Ê-sai 8:6, 11-12; Giê-rê-mi 14:10-11; A-ghê 1:2). Ở đây, khi trích dẫn lời Tiên tri Ê-sai, Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh chính những “kẻ giả hình” này chẳng những sống sai mà còn dạy dỗ dân Chúa thờ phượng sai lạc, dạy dân Chúa chú trọng lễ nghi hình thức, phô trương bề ngoài mà bỏ qua lòng chân thành, kính mến Chúa, khiến “dân này” từ bỏ Chúa và cách xa Ngài. Đối với Chúa sự thờ phượng như vậy là hoàn toàn vô ích.


Trong Phúc Âm Giăng 4:24, Chúa Giê-xu dạy: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Thờ phượng thật không phải là lễ nghi hình thức nhưng là tấm lòng. Chúa muốn những ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng với tấm lòng chân thành và chân thật. Ngày nay, chúng ta vẫn dành thời gian thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật, dâng hiến và dâng các của lễ cảm tạ v.v... Nhưng nếu chúng ta chỉ làm vì cớ trách nhiệm, vì thói quen, vì sợ “Chúa phạt,” vì sợ anh chị em trong Hội Thánh chê cười mình... chứ hoàn toàn không vì cớ lòng biết ơn và kính sợ Chúa thì Chúa cũng sẽ nói sự thờ phượng của chúng ta là “vô ích.” Nếu chúng ta chú ý nhiều đến danh tiếng hơn là tính cách, phô trương dáng vẻ bề ngoài hơn là tấm lòng bên trong, quá chú trọng việc tuân thủ nghi thức tôn giáo, luật lệ hơn là việc tuân theo Lời Kinh Thánh... thì Chúa cũng sẽ nói chúng ta là “kẻ giả hình”! Xin Chúa cho chúng ta kính yêu Chúa, sống chân thật với Chúa và với Hội Thánh để nếp sống chúng ta được Chúa vui lòng.


Bạn có đang sống giả hình như những người Pha-ri-si không?


Lạy Chúa, Chúa biết tấm lòng của con, xin giúp con luôn yêu Chúa và tôn kính Ngài thật lòng. Xin đừng để con sống giả dối trước mặt Chúa vì con biết rằng không điều nào có thể giấu được Đấng Toàn Tri.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page