top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-24 Vui mừng trong năm mới


Phi-líp 4:4

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Phi-líp điều gì? Cơ sở nào giúp Cơ Đốc nhân có thể vui mừng “luôn luôn”? Vì sao Sứ đồ Phao-lô luôn lặp lại lời khuyên “hãy vui mừng”? Bạn làm gì để luôn luôn vui mừng trong năm mới?


Đã bao giờ bạn đi thăm một người đang gặp hoạn nạn rất lớn để khích lệ họ, nhưng chính họ lại là người khích lệ và làm cho bạn vui mừng chưa? Từ trong chốn lao tù, Sứ đồ Phao-lô đã viết thư cho các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp, một Hội Thánh đầy yêu thương và rất quan tâm đến ông. Ngay từ những câu đầu tiên sau lời chào thăm, ông đã nói rằng mỗi khi nghĩ đến các tín hữu tại Phi-líp, ông đều cảm thấy hớn hở vui mừng về họ (Phi-líp 1:3-4). Từ “vui mừng” cũng được lặp lại nhiều lần trong toàn bộ bức thư của ông (Phi-líp 2:1-2; 28-29; 3:1; 4:1, 4). Chỉ trong một câu 4 hôm nay, Sứ đồ Phao-lô hai lần khuyên các tín hữu tại đây “hãy vui mừng.” Tuy nhiên, không dừng lại ở lời khuyên “hãy vui mừng,” mà ông còn thêm hai cụm từ quan trọng vào lời khuyên ấy: “trong Chúa” và “luôn luôn.”


Nếu cụm từ “trong Chúa” cho thấy cơ sở của niềm vui, thì “luôn luôn” cho thấy tính bất diệt của niềm vui Cơ Đốc. Cơ sở của niềm vui này là “Chúa,” là việc Cơ Đốc nhân luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. Ở trong Chúa, chúng ta sẽ nhìn mọi sự được mất trên đời trong nhãn quan của Chúa. Chúng ta có thể mất tất cả nhưng không bao giờ chúng ta có thể mất Đức Chúa Trời, do đó, niềm vui của chúng ta luôn được bảo toàn. Trong hoàn cảnh dường như không thể vui được, trong tình trạng dường như không tìm được gì ngoài sự đau đớn, buồn phiền, thì niềm vui Cơ Đốc vẫn tồn tại. Trong Giăng 16:22, Chúa Giê-xu khẳng định, “Chẳng ai cướp lấy sự vui mừng của các ngươi được.”


Nhưng tại sao Sứ đồ Phao-lô phải nhắc đi nhắc lại điệp khúc “hãy vui mừng trong Chúa”? Có thể vì xu hướng tự nhiên của chúng ta là thường hay lo lắng và buồn phiền bởi niềm vui của chúng ta dựa trên hoàn cảnh bên ngoài. Do đó, “vui mừng trong Chúa luôn luôn” là điều chúng ta cần phải được nhắc, phải học, phải làm quen.


Một điều nghịch lý thường xảy ra là đôi khi chúng ta có thể chịu mọi thử thách, đau buồn rất lớn trong cuộc đời nhưng lại bực bội, tức tối, lo lắng vì những điều hết sức vặt vãnh. Chúng ta sống hôm nay nhưng lại thường đặt trên vai mình gánh nặng của ngày mai, mà “ngày mai sẽ ra thể nào, anh em chẳng biết!” (Gia-cơ 4:14a). Vì vậy, tinh thần Chúa muốn chúng ta có trong năm mới là hãy tận hưởng Chúa mỗi một ngày, luôn luôn vui với niềm vui trong Chúa, đó là điều không ai có thể cướp khỏi chúng ta được.


Bạn có thường xuyên nhắc nhở chính mình đừng quên vui hưởng niềm vui vĩnh cửu trong Chúa không?


Tạ ơn Chúa vì niềm vui trong Ngài là bất diệt, xin giúp con luôn ở trong sự hiện diện của Chúa, nhìn mọi việc trong cái nhìn đầy hy vọng của Ngài để con có thể vui mừng trong Chúa luôn luôn suốt năm mới này.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

59 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page