top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-25 Làm ơn đến ngàn đời


 

Câu gốc: “Và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:6).


Câu hỏi suy ngẫm: Những dòng dõi nào được Vua Đa-vít phân công giữ các cửa đền thờ? Gia đình ông Ô-bết-Ê-đôm và dòng dõi ông có gì đặc biệt hơn những dòng dõi khác? Bạn sống thế nào để ảnh hưởng tốt đến con cháu trong gia đình?

Phân đoạn Kinh Thánh này là danh sách những người được Vua Đa-vít phân công canh giữ cửa đền thờ. Đó là những người thuộc dòng dõi Cô-rê, Mê-ra-ri, và

Ô-bết-Ê-đôm. Trong ba người này chỉ có ông Ô-bết-Ê-đôm được giới thiệu đặc biệt bằng cụm từ “vì Đức Chúa Trời có ban phước cho Ô-bết-Ê-đôm” (câu 5). Ông có tám con trai, họ đều phục vụ Chúa với cha mình và điều đó không phải ngẫu nhiên mà do sự ban phước của Đức Chúa Trời.


Trước kia, trong lần đầu tiên Vua Đa-vít rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem thì do sợ cơn thịnh nộ của Chúa khi thấy ông U-xa bị đánh chết nên Vua Đa-vít đã không dám rước Hòm về nhà mình mà lại để Hòm trong nhà ông Ô-bết-Ê-đôm ba tháng. Ông Ô-bết-Ê-đôm đã vui mừng tiếp nhận Hòm Giao Ước và bày tỏ lòng tôn kính trước sự hiện diện của Chúa trong nhà mình nên đã được Ngài đẹp lòng, và kết quả là “Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người” (I Sử-ký 13:14b).


Đời sống của ông Ô-bết-Ê-đôm ngay tại nhà mình không chỉ làm vui lòng Chúa mà cũng còn là tấm gương tốt cho các con và cháu của ông noi theo. Cả dòng dõi của ông có cả thảy sáu mươi hai người bước vào sự phục vụ Chúa trong chức vụ giữ cửa đền thờ, “họ đều là người dũng cảm và có khả năng làm việc” (câu 8 BTTHĐ). Nếu ông không kính sợ và yêu mến Chúa thì chắc hẳn đã không nhìn thấy kết quả tốt đẹp này. Đây là một con số rất đáng chú ý so với mười tám người thuộc nhà ông Mê-sê-lê-mia, con trai ông Cô-rê, cháu ông A-sáp, và mười ba người thuộc nhà ông Hô-sa, dòng ông Mê-ra-ri trong công việc giữ cửa đền thờ. Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ “làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:6). Ông Ô-bết-Ê-đôm nhờ đời sống đức tin và vâng lời Chúa nên đã kinh nghiệm được lời hứa đó của Chúa. Chẳng những ông được Chúa ban phước mà nhờ tấm gương của ông, các con và cháu của ông cũng đã bước đi trong đức tin và rồi chính họ cũng được Chúa ban phước nữa.


Gương của ông Ô-bết-Ê-đôm nhắc nhở đời sống của chúng ta ngay trong gia đình mình cũng phải sống vui lòng Chúa và luôn là một tấm gương tốt để con cháu của chúng ta noi theo, tiếp bước trong con đường đức tin và hướng đến sự phục vụ Chúa, để rồi chính chúng ta cũng như con cháu của chúng ta được Chúa dùng trong công việc Chúa và cứ mãi được Ngài “làm ơn đến ngàn đời.”


Đời sống của bạn là tấm gương tốt hay xấu cho những người thân trong gia đình?


Lạy Chúa, xin cho con sống gương mẫu, vui lòng Chúa không chỉ ở nhà thờ nhưng ngay tại nhà mình để làm gương cho những người thân của con để rồi dòng dõi của con cũng sẽ được Ngài “làm ơn đến ngàn đời.”


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

162 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentáře


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page