top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-26 Chúa Đã Tha Thứ


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, bấy giờ, người ta sẽ tìm sự gian ác của Ít-ra-ên, mà không có nữa; tìm tội lỗi của Giu-đa, mà chẳng thấy nữa đâu; vì Ta sẽ tha tội cho những kẻ trong vòng chúng nó mà Ta đã chừa lại” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã dùng hình ảnh nào để ví sánh Ít-ra-ên trước và sau khi được Chúa tha thứ? Những địa danh nhắc đến trong câu 19 có ý nghĩa gì? Bạn cần làm gì để được sống thỏa vui và phước hạnh trong Chúa?


Lời tiên tri ví sánh “Ít-ra-ên là một con chiên tan lạc, bị sư tử đuổi theo” (câu 17a). Hãy tưởng tượng một con chiên bị lạc khỏi bầy, bơ vơ, hoảng hốt... vì không tìm được đường về, lại phải kinh hoàng khi bị sư tử rượt đuổi. Chẳng tìm thấy phương cách nào cứu con chiên trong bức tranh này! Đó là hình ảnh Ít-ra-ên phía bắc bị A-si-ri hủy diệt năm 721 T.C. và Giu-đa phía nam bị Ba-by-lôn hủy diệt năm 586 T.C. Thế nhưng, lời công bố về sự giải thoát cho con chiên lạc thật kỳ diệu. Sự giải cứu không đến từ sự may mắn hay thế lực nào khác ngoài Đức Giê-hô-va. Ngài phán với vua Ba-by-lôn, vua A-si-ri, là hai vị vua được ví như sư tử đang vồ nuốt, cắn xé dân Ngài: “Này, ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và đất nó, như đã phạt vua A-si-ri” (câu 18b). Riêng dân của Chúa sẽ được Ngài đem về “đồng cỏ nó.” Những địa danh được kể đến, Cạt-mên, Ba-san, đồi Ép-ra-im, và Ga-la-át, là những địa danh trong Ít-ra-ên, nơi đã lưu dấu những kỷ niệm thánh giữa Đức Chúa Trời với dân Ngài, tiêu biểu như Cạt-mên là nơi có đền thờ Đức Giê-hô-va, nơi dân Chúa được trải nghiệm Đức Chúa Trời là Chân Thần để trở lại trung tín thờ kính Ngài... Trong đồng cỏ của người Ít-ra-ên, nơi đất Đức Chúa Trời đã ban cho, họ sẽ được no nê, thoát khỏi nguy hiểm, áp bức vì Đức Chúa Trời đã tha thứ những tội lỗi của họ, đến nỗi “Trong những ngày đó, bấy giờ, người ta sẽ tìm sự gian ác của Ít-ra-ên, mà không có nữa; tìm tội lỗi của Giu-đa, mà chẳng thấy nữa đâu” (câu 20a).


Nguyên tắc bất di bất dịch của Chúa là “Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7b). Ít-ra-ên lìa bỏ Chúa nên bị lưu đày. A-si-ri và Ba-by-lôn đối xử tàn ác với dân Chúa nên sẽ bị Ngài hủy diệt. Dân Chúa được hồi hương là nhờ lòng thương xót và ơn tha thứ của Đức Giê-hô-va. Đây cũng là hình bóng về sự cứu chuộc nhân loại nhờ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng tha thứ và phục hồi chúng ta khi chúng ta ăn năn và từ bỏ những tội lỗi mình đã phạm, đến với Chúa Giê-xu và quyết sống đời sống mới với Ngài. Chỉ khi tội lỗi được giải quyết, phước hạnh dư dật từ Chúa sẽ tuôn tràn để chúng ta sống thỏa vui như những con chiên no lòng nơi đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh.


Còn tội lỗi nào bạn chưa xưng ra và lìa bỏ để nhận sự tha thứ của Chúa không?


Tạ ơn Chúa vì trong Ngài con đã nhận được sự tha thứ và phục hồi. Xin cho con biết ăn năn ngay khi phạm tội để con luôn được sống vui thỏa và phước hạnh trong Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page