top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-26 Nhận lại gấp nhiều hơn


 

Câu gốc: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:19).


Câu hỏi suy ngẫm: Nữ hoàng Sê-ba dâng gì cho Vua Sa-lô-môn? Vì sao bà dâng cho Vua Sa-lô-môn rất nhiều quà đắt tiền? Vua Sa-lô-môn tặng lại những gì cho bà? Chúa là Đấng giàu có nhưng tại sao Cơ Đốc nhân phải dâng hiến cho Ngài? Phước hạnh của người dâng hiến bởi tấm lòng là gì?


Câu chuyện viếng thăm Giê-ru-sa-lem của Nữ hoàng Sê-ba kết thúc với việc tặng quà giữa bà và Vua Sa-lô-môn. Nước Sê-ba thời xưa nổi tiếng giàu có (Ê-xê-chi-ên 27:22-23) nên khi đến Giê-ru-sa-lem bà mang theo một đoàn lạc đà chở rất nhiều đồ quý giá. Trước khi từ giã, bà tặng cho Vua Sa-lô-môn ba nghìn sáu trăm ký vàng, rất nhiều đá quý và hương liệu tốt nhất, “chẳng hề có thuốc thơm nào giống như thuốc thơm của nữ vương nước Sê-ba dâng cho Vua

Sa-lô-môn” (câu 9). Nữ hoàng Sê-ba đã đem những gì tốt nhất của quê hương mình dâng lên cho Vua Sa-lô-môn. Để đáp lại, Vua Sa-lô-môn tặng cho bà tất cả những gì bà thích và xin, còn nhiều hơn những gì bà đã dâng lên cho vua.


Vua Sa-lô-môn không cần vàng, thuốc thơm, và đá quý do Nữ hoàng Sê-ba đem tặng vì ông có thừa tiền của để mua tất cả thứ này. Vua Sa-lô-môn thật sự đã nhận lấy những quà tặng xuất phát từ tấm lòng của người muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ, quý mến, và tôn trọng ông, để rồi từ đó ông tặng lại cho bà gấp nhiều lần hơn theo sự rộng lượng và giàu có của ông. Nếu Vua Sa-lô-môn rộng lượng và giàu có như vậy thì Chúa của chúng ta còn giàu có và rộng lượng hơn gấp bội phần. Nếu tinh thần dâng hiến của chúng ta cũng giống như vị nữ hoàng này, hiến dâng những gì tốt nhất của mình, kể cả của cải vật chất, cho Chúa Giê-xu là “Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa” (I Ti-mô-thê 6:15) chắc chắn Ngài sẽ vui nhậm và sẽ mở cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho chúng ta bội phần hơn đến nỗi không chỗ chứa (Ma-la-chi 3:10). Vị vua khôn ngoan nhất là Vua Sa-lô-môn cũng đã dạy: “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới” (Châm-ngôn 3:9-10).


Nhiều khi chúng ta hiểu sai về tinh thần dâng hiến. Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng Tạo Hóa, mọi sự đều thuộc về Ngài và Ngài không cần tiền bạc của chúng ta. Sự dâng hiến là cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn, yêu mến, tin cậy và muốn phục vụ Ngài. Khi chúng ta dâng hiến cho Chúa bằng tất cả tấm lòng thì Ngài sẽ vui nhận và ban phước cho chúng ta, “làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:19).


Bạn có dâng hiến cho Chúa với lòng biết ơn, yêu mến, và tin cậy Ngài không?


Tạ ơn Chúa vì sự ban cho không xiết kể của Chúa trên đời sống con. Xin cho con biết dâng lên Ngài mọi điều tốt đẹp nhất của con với tất cả tấm lòng để con vui thỏa nhận lãnh ơn phước dồi dào Chúa ban cho.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

73 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page