top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-27 Áo dài của thầy tế lễ thượng phẩm


 

Câu gốc: “Khi A-rôn hầu việc tế lễ, sẽ mặc áo đó; và khi vào hay ra nơi thánh trước mặt Đức Giê-hô-va, người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng nhỏ, và A-rôn khỏi chết vậy” (câu 35).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy ông Môi-se phải may áo dài của ê-phót như thế nào? Tiếng chuông khua lên khi thầy tế lễ thượng phẩm đi ra, đi vào trong Nơi Chí Thánh có mục đích và ý nghĩa gì? Bài học hôm nay cho bạn biết gì về Đức Giê-hô-va? Bạn được nhắc nhở điều gì?


Chúa quy định áo dài của thầy tế lễ thượng phẩm phải may bằng vải tím để mặc dưới ê-phót. Đó là một tấm vải nguyên, vòng cổ được khoét giữa áo để tròng đầu, có viền chung quanh như cổ áo giáp để không bị xơ, rách. Vòng quanh gấu áo, thắt những trái lựu màu tím, đỏ điều, và đỏ sặm với những chiếc chuông vàng nhỏ gắn xen kẽ, cứ một trái chuông vàng xen một trái lựu, tiếng chuông sẽ vang lên khi di chuyển. Áo dài sẽ được truyền lại cho người kế vị khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời. Mẫu thiết kế Chúa chỉ dạy sẽ thích hợp cho mọi kích cỡ của người kế vị. Các màu sắc vàng, tím, đỏ điều, đỏ sặm là những màu của hoàng gia. Áo dài này rất đẹp và sang trọng vì Chúa muốn mọi người tôn trọng thầy tế lễ thượng phẩm trong lễ phục (câu 2-5).


Chúng ta có thể nhìn thấy Chúa yêu thích sắc màu đẹp đẽ và những âm thanh vui vẻ, điều này cũng được thể hiện qua công trình sáng tạo của Ngài, thiên nhiên vạn vật thật tuyệt vời, đầy sắc màu, và âm thanh sống động.


Những quy định chi tiết về lễ phục cũng cho thấy Chúa là Đấng Chí Thánh. Những người được Chúa cho phép đến gần Ngài phải thanh tẩy hết sức cẩn trọng, nếu không họ có thể bị Chúa phạt nặng nề (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:21-25). Việc dựng đền tạm cho đến các nghi lễ được Chúa chỉ dạy tỉ mỉ và Ngài muốn có sự vâng phục hoàn toàn. Các thầy tế lễ, nhất là thầy tế lễ thượng phẩm, phục vụ trong Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh thì càng phải hết sức cẩn trọng, mặc đúng lễ phục và thực hiện những nghi thức tế lễ như Chúa đã quy định. Tuy nhiên, Chúa cũng không muốn những người được phép đến gần Ngài phải nơm nớp lo sợ như đứng trước một hung thần. Chúa dạy khi đi vào trong nơi chí thánh hành lễ ông A-rôn phải mặc đúng lễ phục của thầy tế lễ thượng phẩm và tiếng chuông trên gấu áo khua lên sẽ giúp cho ông A-rôn được tỉnh thức, cẩn trọng khi bước vào nơi hiện diện Chí Thánh của Đức Chúa Trời, nhờ đó ông khỏi phải chết (câu 35). Ngoài ra, tiếng chuông khua cũng giúp dân Chúa bên ngoài biết thầy tế lễ thượng phẩm đang dâng tế lễ thay cho họ.


Bài học nhắc nhở chúng ta, Chúa là Cha yêu thương nhưng Ngài cũng là Đấng Chí Thánh. Chúng ta tương giao thân mật với Chúa nhưng không được khinh lờn mà phải tôn kính Ngài như đáng phải có.


Chúa là ai đối với bạn?


Lạy Cha Thiêng Liêng của con. Xin giúp con nhận thức rõ đặc ân và giới hạn trong địa vị làm con của Ngài, hầu cho con biết dành cho Ngài sự tôn kính và tình yêu đáng phải có.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page