top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-27 Hai thành phần


 

Câu gốc: “Kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời” (câu 1b-2).


Câu hỏi suy ngẫm: Những thành phần nào được liệt kê trong phần Kinh Thánh này? Vì sao ít người chọn cách sống của “người khôn sáng,” “người dắt đem nhiều người về sự công bình”? Bạn chọn lựa điều gì để trở thành người khôn sáng?


Suốt những năm cuối cùng trước khi Đấng Christ trở lại, sẽ có một thời kỳ khổ nạn “đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ” (câu 1; xem thêm II Ti-mô-thê 3:1-9). Tuy nhiên, con dân Chúa có một sự bảo đảm chắc chắn rằng chúng ta sẽ được giải cứu ra khỏi hoàn cảnh đó nhờ sự giúp đỡ của thiên sứ trưởng Mi-ca-ên, “đấng bảo vệ con dân Chúa” (câu 1a BTTHĐ).


Trong bức tranh tăm tối của thời kỳ khổ nạn ấy, với lời bảo đảm về sự bảo vệ của thiên sứ của Chúa, thế giới được thắp lên ánh sáng hy vọng bằng cả một bầu trời lấp lánh những vì sao. Vẻ rực rỡ ấy được phát ra từ “những kẻ khôn sáng” và “những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình” (câu 3). Họ là những người trung tín bước đi với Chúa ngay trong tăm tối, khổ nạn, bức hại, và đớn đau. Không những thế, họ vẫn tiếp tục sinh bông trái bằng việc đem những cuộc đời tối tăm về với Đấng Công Chính (Giăng 15:16).


Bốn câu Kinh Thánh này liệt kê cho chúng ta nhiều thành phần: “kẻ được ghi trong quyển sách,” “kẻ đã chết,” “kẻ khôn sáng,” “kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình.” Dù họ được gọi như thế nào, dù chúng ta phân loại họ ra sao, thì chung qui tất cả người ấy cũng đều chỉ thuộc vào ở một trong hai thành phần: Người hưởng “sự sống đời đời” - người chịu “sự xấu hổ, nhơ nhuốc đời đời” (câu 2); người rực rỡ như những vì sao đời đời - người hổ thẹn đời đời; người được ghi trong Sách Sự Sống (Thi-thiên 69:28; Phi-líp 4:3; Khải Huyền 3:5) - người không có tên trong quyển sách ấy; người khôn sáng - người dại dột.


Sách Đa-ni-ên đưa chúng ta đi qua nhiều giai đoạn, nhiều triều đại vua chúa thống trị. Họ từng có sức mạnh dường như vô địch nhưng rồi họ cũng lụi tàn, thế nhưng, những người trung kiên với Chúa đã khép lại sách Đa-ni-ên “như các ngôi sao đời đời mãi mãi” (câu 3). Trong cuộc sống, người ta có nhiều cách phân chia thành phần: Dựa trên học thức, dựa trên giàu nghèo, dựa trên quan điểm chính trị, địa vị xã hội v.v… Dù là ai, dù thuộc thành phần nào, chúng ta cũng đều phải đối diện với một chọn lựa của đời người: Tin và thuận phục quyền chủ tể của Vua Thiên Đàng để được sống và để cuộc đời mình chiếu lấp lánh đời đời mãi mãi; hoặc chối từ quyền chủ tể của Ngài để tự mình lóe lên trong phút chốc rồi tàn lụi trong khốn khổ đến thiên thu.


Bạn có luôn sinh bông trái và chiếu sáng lấp lánh như các ngôi sao dù trong hoạn nạn, bức hại không?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cứu con, cho con được hưởng sự sống đời đời. Xin giúp con sống khôn ngoan, trung tín, và luôn sinh bông trái cho Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

43 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page