top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-29 Để An Ủi Nhau


 

Câu gốc: “Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống, là tại anh em đứng vững trong Chúa” (câu 7-8).


Câu hỏi suy ngẫm: Tin tức tốt lành Sứ đồ Phao-lô nhận được từ Mục sư trẻ Ti-mô-thê là gì? Tin mừng đó đã khích lệ, an ủi Sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng sự thế nào? Chúa đặt chúng ta trong một cộng đồng đức tin để làm gì? Bạn thực hành điều đó ra sao?


Trong hoàn cảnh bị bức hại dữ dội phải đột ngột rời bỏ các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca (xem Công Vụ 17:1-10), nhưng Sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng sự vẫn hằng nhớ đến họ, luôn khao khát được đến thăm anh em tại đây “...và bổ sung những gì còn khiếm khuyết trong đức tin anh em” (câu 10b BTTHĐ), vì thế họ ngày đêm nài xin Đức Chúa Trời ban cho họ có được cơ hội, nhưng Chúa chưa cho phép.


Giờ đây, qua Mục sư trẻ Ti-mô-thê họ nhận được tin tức tốt lành về hai điều căn bản của niềm tin Cơ Đốc là “đức tin cùng lòng yêu thương” của những tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, cùng biết được lòng ao ước của họ mong gặp lại Sứ đồ Phao-lô cũng như ông ao ước gặp họ vậy. Đang lúc lo lắng cho anh em, tin tức tốt lành này là một niềm khích lệ, an ủi vô cùng lớn lao với ông Phao-lô và các bạn đồng sự. Dù ông và các bạn đang phải đối diện với sự gian khổ, hoạn nạn, nhưng khi được biết đời sống đức tin của các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca vẫn tăng trưởng thì thật không có niềm an ủi và vui mừng nào bằng trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi ông Phao-lô và các bạn đồng sự không đủ lời tạ ơn Chúa.


Một Hội Thánh non trẻ lại đang ở trong hoàn cảnh bị bức hại như Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhưng đức tin và tình yêu thương của họ vẫn luôn tăng trưởng. Đây chẳng những là niềm vui của chính họ nhưng kết quả tăng trưởng thuộc linh ấy còn được Chúa dùng để an ủi, khích lệ những anh chị em cùng đức tin khác, nhất là những người đã gây dựng đời sống thuộc linh cho họ. Đó cũng chính là mục đích Đức Chúa Trời đặt để chúng ta là những người có đức tin nơi Chúa cùng thờ phượng và sinh hoạt chung với nhau trong một cộng đồng, để chúng ta cùng khích lệ, an ủi nhau trong đời sống tâm linh. Sự tăng trưởng của người này cũng đem đến niềm vui và sự khích lệ cho những anh chị em khác. Đó là điều rất khích lệ và an ủi chúng ta. Cơ Đốc nhân không chiến đấu cô đơn trong hành trình bước đi với Chúa, nhưng luôn có anh chị em cùng đức tin bên cạnh đang cùng nâng đỡ đức tin cho nhau. Xin Chúa cho chúng ta không thờ ơ nhưng luôn quan tâm giúp đỡ nhau để cùng lớn lên trong Chúa cho đến ngày gặp Ngài.


Bạn có quan tâm đến sự tăng trưởng đức tin của anh chị em trong Hội Thánh không?


Tạ ơn Chúa vì Ngài đặt để con bên cạnh anh em cùng đức tin để khích lệ, an ủi nhau. Xin cho con nhận biết mục đích này để luôn lo tưởng và cầu thay cho nhau, cùng giúp nhau tăng trưởng đức tin trong Chúa.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

58 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page