top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-29 Luật về trộm cắp


 

Câu gốc: “Ngươi chớ trộm cướp” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Luật trộm cắp được quy định như thế nào? Tại sao chủ nhà không được phép giết kẻ trộm khi mặt trời đã mọc? Luật định về tội trộm cắp có ý nghĩa gì với tuyển dân ngày trước? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?


Luật về trộm cắp quy định dù kẻ trộm đã trộm bò hay chiên trót lọt, đã giết hoặc bán con vật nhưng khi bị phát hiện thì người ấy phải đền gấp bốn nếu là chiên, hoặc gấp năm lần nếu là bò. Có lẽ bò có giá trị lớn hơn chiên nên kẻ trộm phải đền gấp năm (câu 1).


Nếu ban đêm kẻ trộm cạy cửa đột nhập vào nhà, bị chủ nhà bắt và đánh chết thì chủ nhà không bị truy tội sát nhân (câu 2), có lẽ vì đêm tối chủ nhà cần tự vệ. Tuy nhiên, Kinh Thánh không khích lệ chủ nhà phải giết kẻ trộm, nếu chủ nhà bắt và đánh chết kẻ trộm lúc mặt trời đã mọc, tức vào ban ngày thì sẽ bị định tội sát nhân (câu 3). Luật định này nhằm bảo vệ cả kẻ trộm lẫn chủ nhà. Vì ban ngày kẻ trộm dễ bị nhận diện, ngoài ra người nhà và hàng xóm cũng có thể hỗ trợ bắt giải kẻ trộm đến với các thẩm phán để xét xử. Trong trường hợp này, kẻ trộm phải bồi thường cho chủ nhà, nếu chẳng có chi để đền bù thì phải bị bán làm nô lệ vì tội trộm cắp. Nếu vật kẻ trộm đã lấy, hoặc bò, lừa hay chiên còn sống thì kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi (câu 4).


Hình phạt bồi thường về tội trộm cắp rất nặng cho thấy Chúa xem trộm cắp là tội nghiêm trọng. Qua luật định này dân Chúa nhận ra rằng, khi họ làm điều sai quấy thì phải đền bù gấp đôi hoặc nhiều lần hơn để chuộc tội của mình. Việc bồi thường sẽ giúp xoa dịu tổn thương của người bị trộm cắp, giúp chủ nhà sẵn lòng tha thứ, và hơn nữa, khiến người ta phải e dè và lo sợ trước khi có ý định đi trộm cắp.


Các nguyên tắc căn bản này được quy định theo bản tính yêu thương và công chính của Chúa để xử lý những hành động sai quấy giữa vòng dân Chúa. Chúa biết rõ những tội lỗi tiềm tàng sẽ nảy ra hành động nên luật pháp của Ngài cần quy định để áp dụng trong đời sống hằng ngày của họ. Những luật định này của Chúa giúp bảo vệ người Ít-ra-ên, xây dựng hệ thống luật pháp có tình, có lý cho tuyển dân và hướng dẫn cả dân tộc chú tâm và lệ thuộc vào chính Đức Chúa Trời. Bài học nhắc chúng ta nhớ điều răn Chúa dạy “Ngươi chớ trộm cướp.” Con dân Chúa phải tôn trọng tài sản của người khác, vững tin Chúa nuôi mình, và luôn chăm chỉ làm việc. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn” (Ê-phê-sô 4:28).


Bạn có luôn biết ơn Chúa và chăm chỉ làm việc mỗi ngày không?


Lạy Chúa, xin cho con tránh xa tội trộm cắp. Xin nhắc con biết ơn Chúa vì sức khỏe, khả năng, thời gian, cơ hội làm việc Chúa đã ban cho con và giúp con chăm chỉ làm việc để nuôi mình và giúp đỡ người khác lúc có cần.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

61 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page