top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-31 Chúa lập lại giao ước với Ít-ra-ên (phần 2)


 

Câu gốc: “Vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà; Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn tuyển dân phải cẩn thận về những điều gì? Tại sao họ phải làm như vậy? Cơ Đốc nhân phải cẩn thận với những hình thức thờ thần tượng nào?


Trong giao ước Chúa tái lập với dân Ngài, có ba điều Ngài nhấn mạnh. Thứ nhất, Chúa cảnh báo người Ít-ra-ên cẩn thận không lập giao ước cùng dân của xứ họ sẽ tiến chiếm, vì đó là bẫy dò cho họ (câu 12). Lời cảnh báo này được lặp lại trong câu 15. Sự thờ thần tượng sẽ len lỏi vào cuộc đời họ. Có thể người Ít-ra-ên bắt đầu từ việc giữ phép lịch sự, nhận lời mời của người Ca-na-an đến nhà chơi, chuyện trò, ăn uống, rồi tham dự thờ thần tượng cùng họ. Một hình thức bẫy dò nữa là cưới con gái Ca-na-an làm vợ cho con trai mình (câu 16). Khi yêu, lý trí dễ trở nên mù quáng; để làm đẹp lòng vợ, các chàng trai Ít-ra-ên rất dễ thỏa hiệp với vợ, và một ngày kia họ sẽ thờ thần tượng cùng vợ mình.


Thứ hai, điều dân Chúa phải làm là phá hủy bàn thờ, đập vỡ các pho tượng và đánh hạ các thần của người Ca-na-an (câu 13). Người Ca-na-an thờ tượng nam thần tối cao và các trụ thờ bằng gỗ chạm khắc hình vợ của nam thần là nữ thần A-sê-ra, biểu tượng của thịnh vượng, được mùa và sinh sản. Những hình tượng này thu hút và khơi dậy dục vọng xác thịt con người.


Thứ ba, người Ít-ra-ên không đúc thần tượng (câu 17) và cúi lạy thần tượng (câu 14a), đây là điều răn thứ hai trong Mười Điều Răn. Chúa muốn người Ít-ra-ên toàn tâm, toàn trí thờ phượng duy một mình Ngài. Sự thờ phượng tà thần không thể nhập nhằng với sự thờ phượng Chân Thần thánh khiết, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời kỵ tà (câu 14). Chúa Giê-xu nhấn mạnh về việc này, “Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa” (Lu-ca 16:13).


Bài học hôm nay nhắc mỗi chúng ta cẩn thận khi chọn bạn hữu và người phối ngẫu. “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” (I Cô-rinh-tô 15:33). Chúng ta dễ chịu ảnh hưởng bởi nếp sống của người lân cận, bạn bè và bạn đời từ lời nói, hành động, quan niệm sống đến niềm tin. Ngày nay, người ta chẳng những thờ nhiều hình tượng mà còn tôn thờ những thần tượng vô hình như danh, lợi, quyền, và tình dục bất chính. Cơ Đốc nhân đừng để người thế gian quyến rũ để sống giống họ. Nếp sống của chúng ta phải bày tỏ sự sáng của Chúa đến người khác chứ không thể để họ ảnh hưởng đến mình.


Bạn làm gì để chống trả những sự cám dỗ tinh vi của thế gian?


Cảm tạ Chúa đã cho con được tôn thờ Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt lời nói, hành động và dòng suy tưởng của con mỗi ngày hầu cho con không bị cám dỗ bởi người thế gian nhưng có thể dẫn dắt họ đến thờ phượng Chúa Chí Tôn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page