top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-31 Con khôn ngoan


 

Câu gốc: “Con trai khôn ngoan làm vui cha mình; nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan như thế nào? Sự khác biệt giữa đời sống người con khôn ngoan và người con ngu muội ra sao? Điều gì bạn phải thay đổi để sống vui lòng cha mẹ và làm sáng Danh Chúa?


Vua Sa-lô-môn được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan hơn hết mọi người trong thế gian (I Các Vua 3:5-15). Ông đã dạy lại cho con mình những sự khôn ngoan ấy để chúng cũng trở nên những đứa con khôn ngoan. Ông dùng phương pháp so sánh để cho thấy sự khác nhau giữa người con khôn ngoan và người con ngu dại. Ông chú tâm vào sự dạy dỗ con sống khôn ngoan vì khi con nhận được sự khôn ngoan của Chúa chính là lúc con nhận được sự sống (Châm-ngôn 8:35). Sự khôn ngoan ở đây được đi cùng với sự công chính và siêng năng, còn sự ngu dại thì đi cùng với tội ác và biếng nhác.

Chỉ với năm câu đầu của chương 10, Vua Sa-lô-môn đã dạy con bốn điều về sự khôn ngoan. Thứ nhất, con khôn ngoan là đứa con đem lại niềm vui cho cha mẹ (câu 1). Thứ hai, con khôn ngoan là đứa con sống công chính (câu 2-3). Trước khi ông dạy con làm ra của cải, ông muốn con phải hiểu rằng sự công chính quý hơn của cải, và chỉ khi con làm ra của cải từ những việc làm lương thiện, thì những của cải ấy mới mang lại ích lợi cho con và con mới có bình an trong cuộc sống. Ngược lại, nếu con vì tham của cải mà làm ăn bất chính, thì của cải phi nghĩa ấy sẽ dẫn con đến sự chết. Con phải nhớ rằng Đức Giê-hô-va luôn phù hộ và ban phước cho người công chính. Thứ ba, con khôn ngoan phải siêng năng làm việc (câu 4). Ông dạy con rằng nếu con siêng năng con sẽ được giàu có, còn con biếng nhác con sẽ trở nên nghèo hèn. Thứ tư, con khôn ngoan phải biết tận dụng cơ hội, thời điểm để cố gắng làm việc và cũng phải biết thu trữ lương thực để dành cho những lúc có cần (câu 5). Khi con “ngủ lúc mùa gặt,” thì con sẽ “là con trai gây cho sỉ nhục.” Lười biếng sẽ dẫn đến sự thiếu thốn trong mùa đông và điều đó cũng là điều làm buồn phiền cho cha mẹ (câu 1).


Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình trở thành người khôn ngoan và hữu ích. Người con khôn ngoan làm vui lòng cha mẹ là đứa con phải biết giữ gìn phẩm giá, tư cách của chính mình trước tiên. Con phải biết kính sợ Chúa, sống trong sự công chính theo Lời Chúa dạy. Con khôn ngoan là đứa con phải chú tâm học hành, làm việc lương thiện và giữ gìn đời sống ngay thẳng của chính mình. Chính sự thành công của con về phương diện niềm tin, đạo đức, tài chánh đem đến sự vui mừng cho cha mẹ hơn là những người con cung phụng cho cha mẹ nhiều của cải vật chất nhưng sống suy đồi.


Bạn đang sống như người con khôn ngoan hay ngu muội?


Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn chỉ dạy cho con biết quý trọng sự khôn ngoan. Xin Chúa giúp con có sự khôn ngoan của Chúa để con sống công chính, siêng năng, đem lại niềm vui cho cha mẹ và làm vui lòng Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page