top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-01 Cuộc đời được phước


 

Câu gốc: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Theo trước giả Thi-thiên thứ nhất, người được phước là người thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể liên tục bước đi trong phước hạnh? Bạn đang mong mình được phước như thế nào trong năm mới?


Người Việt Nam chúng ta thường ao ước được “Phước” và cũng muốn người khác chúc mình được “Phước,” đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới. Phước hạnh trong quan điểm của người Việt là giàu sang, phú quý, là mạnh khỏe và trường thọ, nhưng đối với trước giả Thi-thiên thứ nhất, người được Chúa ban phước là người không bước theo những mưu kế cùng những sự xúi giục của tội lỗi, là người không đứng trên con đường tội lỗi, không đi cùng con đường với tội nhân, và là người không ngồi hay đồng lõa với những người có lời lẽ bất kính, phạm thượng với Đức Chúa Trời. Ý nghĩa từ “phước” trong câu 1 là cuộc đời được Đức Chúa Trời ban phước. Như vậy, trước giả cho chúng ta biết chỉ có một cuộc đời gặp Chúa và đã được biến đổi là một cuộc đời được phước thật sự.


Trước giả cũng giúp cho chúng ta những bí quyết để có thể giữ được phước hạnh liên tục trong đời sống của mình. Ông viết “Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (câu 2). “Vui vẻ” là ham thích, vui mừng vì yêu quý Lời Chúa; “suy ngẫm” là vận dụng tâm trí để nhận biết ý nghĩa của Lời Chúa. Đó chính là người đang sống với đức tin nơi Chúa. Do đó, chúng ta chỉ có thể liên tục bước đi trong phước hạnh khi chúng ta tránh xa tội lỗi và gắn bó với Chúa và Lời Chúa ngày đêm.


Bước vào năm mới Âm lịch, chúng ta thật sự mong muốn điều gì từ nơi Chúa? Có thể một năm qua chúng ta đã đối mặt với nhiều khủng hoảng, mất mát, thiếu thốn v.v… Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình là người chưa được Chúa ban phước, và năm mới này chúng ta ao ước được Chúa quan tâm hơn, ban phước cho mình nhiều hơn. Tuy nhiên, khi nhìn lại một năm đã qua, nếu chúng ta vẫn “...chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng,” nghĩa là vẫn sống cuộc đời trung thành với Chúa, kiên định trong đức tin dù phải đương đầu với những khó khăn, và vẫn cứ ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa thì hãy tin chắc rằng chúng ta là những người đã và đang ở trong phước hạnh của Chúa. Chúng ta cứ vui vẻ bước đi trong sự yêu mến Lời Chúa và sống cuộc đời kính sợ Ngài để luôn kinh nghiệm phước hạnh trong Ngài nhiều hơn. Hãy biết rằng được gặp Chúa, tin Chúa, và vẫn đang bước đi theo Ngài trong hiện tại là một phước hạnh lớn lao Chúa ban cho.


Bạn có biết ơn Chúa vì mình vẫn đang ở trong phước hạnh của Ngài không?


Tạ ơn Chúa vì khi con đang ở trong đức tin nơi Chúa là con đang ở trong phước hạnh của Ngài, xin giúp con nhận biết điều này để con cứ sống trong sự vui vẻ và thỏa lòng mỗi ngày.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

139 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page