top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-01 Phẩm tính quan trọng của trái Thánh Linh


 

Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).


Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn mới Chúa Giê-xu ban cho môn đệ ở đây là gì? Điều răn này quan trọng ra sao? Sứ đồ Phao-lô dạy gì về tầm quan trọng của tình yêu thương? Đời sống bạn bày tỏ tình yêu thương như thế nào với người chung quanh?


Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giê-xu dạy họ về lòng yêu thương dành cho nhau. Đó chính là điều răn mới mà Ngài đề cập đến (câu 34). Tình yêu thương là đặc điểm nổi bật nhất của Cơ Đốc nhân, qua đó người khác có thể nhận biết chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu. Ngài là biểu tượng của tình yêu khi Ngài sẵn sàng hy sinh trên thập tự giá vì tội của nhân loại. Vì yêu mà Chúa Giê-xu đã đến trần gian, vì yêu mà Chúa phục vụ, và cũng vì yêu mà Ngài sẵn sàng chịu chết. Từ đó, Ngài để lại tấm gương yêu thương tuyệt vời để con cái Ngài noi theo. Là môn đệ của Chúa, một trong những phẩm tính chúng ta không thể thiếu là tình yêu thương. Tình yêu là bông trái của đời sống người theo Chúa được ban cho khi chúng ta bước theo Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta thể hiện tình yêu vô điều kiện với nhau thì rõ ràng đó là dấu hiệu cho người khác nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa (câu 35).


Lịch sử Hội Thánh đã cho thấy vì tình yêu mà các giáo sĩ đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tiện nghi để đến những đất nước xa xôi, sống cơ cực chỉ vì một mục đích duy nhất là rao truyền Phúc Âm cứu rỗi cho người dân tại đó. Vì tình yêu, chúng ta có thể chia sẻ điều mình có cho người đang có nhu cầu bức thiết. Vì tình yêu, chúng ta có thể tha thứ cho anh chị em từng làm mình tổn thương… Tình yêu có thể khỏa lấp tội lỗi, xóa đi khoảng cách và hàn gắn các mối liên hệ.


Sứ đồ Phao-lô cũng mô tả tầm quan trọng của tình yêu trong I Cô-rinh-tô 13. Nếu không có tình yêu thì mọi việc chúng ta làm cho người khác đều vô nghĩa. Trong thư viết cho các tín hữu tại Ga-la-ti, ông cũng đề cập đến những phẩm tính của Trái Thánh Linh, và lòng yêu thương là phẩm tính đầu tiên trong danh sách. Tình yêu rất quan trọng và không thể thiếu trong đời sống con người. Khi để Đức Thánh Linh chiếm hữu và cai trị tấm lòng thì lòng chúng ta mới tràn ngập yêu thương và giúp chúng ta dễ dàng bày tỏ tình yêu với người khác cũng như các phẩm tính khác của Trái Thánh Linh. Cơ Đốc nhân có được tình yêu của Chúa thì cần sống với người khác bằng chính tình yêu Chúa ban. Tình yêu không chỉ là cảm giác thân thiện nhưng là thái độ xuất phát từ tấm lòng và thể hiện qua hành động. Tình yêu thúc giục chúng ta sống phục vụ người khác không mệt mỏi.


Người chung quanh có nhận biết bạn là môn đệ của Chúa Giê-xu qua nếp sống yêu thương của bạn không?


Lạy Chúa, xin cho con tình yêu của Ngài để con có thể yêu người khác. Nguyện đời sống con luôn thể hiện phẩm tính yêu thương để đem người khác đến gần với Chúa hơn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page