top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-02 Tương Lai Tươi Sáng


 

Câu gốc: “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết gì về tương lai của con dân Chúa? Muôn vật đang ở trong tình trạng thế nào? Ông khích lệ họ đặt hy vọng nơi đâu? Hy vọng vào một tương lai tươi sáng giúp bạn điều gì trong cuộc sống hiện tại?


Sứ đồ Phao-lô cho biết người tin Chúa sẽ được thừa hưởng vinh quang cùng Đấng Christ trong tương lai (câu 17). Tuy nhiên, khi còn sống trên thế gian, chúng ta vẫn còn chịu những đau khổ, thất vọng. Nhưng những đau khổ này không đáng gì so với vinh quang chúng ta sẽ nhận được trong tương lai khi gặp Chúa (câu 18). Đó là niềm hy vọng chắc chắn dành cho tất cả con dân Chúa.


Ông cũng cho biết ngay cả muôn vật cũng đang ở trong tình trạng rên siết trong tội lỗi, bị lệ thuộc sự hư không (câu 19-20). Cả thế giới phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi từ tổ phụ A-đam (Sáng Thế Ký 3:17-18; I Cô-rinh-tô 15:27). Chính muôn vật đang trông mong ngày con dân Chúa được hưởng vinh quang để chúng cũng được chung hưởng sự tự do, thoát khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát (câu 21). Tất cả đang hy vọng vào một ngày Đức Chúa Trời sẽ khôi phục lại tình trạng tốt đẹp như ban đầu (Sáng Thế ký 1:25, 31).


Hiện nay, những người tin Chúa dù có Đức Thánh Linh ngự cùng, vẫn còn than thở trong lòng đang khi chờ đợi chính thức được thừa hưởng đặc quyền con nuôi là sự cứu chuộc khỏi thân thể hay hư nát này (câu 23). Khi Chúa Giê-xu trở lại, tất cả con dân Chúa được Đức Thánh Linh ấn chứng sẽ được mặc lấy thân thể mới, không còn chịu đau đớn của thân thể tạm này nữa. Đó là niềm hy vọng tươi sáng cho tương lai của Cơ Đốc nhân. Chính hy vọng vào tương lai vinh quang sẽ giúp năng lực để chúng ta vượt qua những thách thức khi gặp khó khăn và ngã lòng.


Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải kiên nhẫn chờ đợi một tương lai tươi sáng trước mắt (câu 25). Dù hiện nay chúng ta có chịu khổ thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn, còn vinh quang Chúa dành cho chúng ta là đời đời, không bao giờ kết thúc. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh của sản phụ để mô tả niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng, “Người phụ nữ lúc sinh nở thì đau đớn, vì đã đến giờ của mình, nhưng khi đứa trẻ chào đời thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa…” (Giăng 16:21 BTTHĐ).


Trên hành trình theo Chúa, lắm lúc chúng ta phải đối diện với nhiều đau khổ dễ dẫn đến nản lòng. Nhưng khi nghĩ đến những nỗi khó nhọc chúng ta phải chịu thật quá nhỏ so với vinh quang, phước hạnh sẽ hưởng, giúp chúng ta thêm vững tinh thần để tiến bước với Chúa. Hãy hy vọng vào một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta!


Bạn có luôn hướng về tương lai tươi sáng Chúa dành cho bạn không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con những lúc con ngã lòng vì đối diện với khó khăn. Xin giúp con luôn hướng đến tương lai tươi sáng Chúa dành sẵn cho con để con vượt qua thách thức và không bỏ cuộc trên linh trình.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page