top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-02 Yêu Chúa, yêu thế gian


 

Câu gốc: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa, nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15).


Câu hỏi suy ngẫm: “Thế gian” trong phân đoạn Kinh Thánh này có nghĩa gì? Ba đặc điểm của tinh thần thế tục trong câu 16 là gì? Tại sao người yêu thế gian thì không thể yêu thương anh chị em được? Kết quả khác biệt giữa yêu Chúa và yêu thế gian là gì? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?


Trái của Thánh Linh với phẩm tính đầu tiên là “yêu thương” (Ga-la-ti 5:22). Chúa muốn con dân Chúa phải sống yêu thương, nhưng có những điều Sứ đồ Giăng dạy “chớ yêu, đừng yêu.” Đó là “Chớ yêu thế gian và cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa.” Từ “thế gian” (Hy Lạp: kosmos) trong phân đoạn Kinh Thánh này chỉ về lực lượng tâm linh đen tối, dưới quyền của Sa-tan (I Giăng 5:19), chống nghịch lại Chúa (Ê-phê-sô 6:12). Vì vậy tình yêu thế gian đối nghịch với tình yêu dành cho Chúa (Giăng 15:18-19), không vâng phục theo ý muốn của Chúa.


Câu 16 mô tả ba đặc điểm của tinh thần thế gian. Thứ nhất, mê tham của xác thịt là lòng ham muốn mạnh mẽ những thú vui tội lỗi liên hệ với thân xác như thú vui nhục dục, tà dâm, ham mê ăn uống, nghiện ngập... Thứ hai, sự mê tham của mắt là những tham lam, ganh tị, thèm muốn xuất phát từ những hào nhoáng thấy được ở bên ngoài: áo quần, nhà cửa, xe cộ, danh tiếng... Thứ ba, sự kiêu ngạo của đời là những kiêu căng về những giá trị tạm thời của thế tục như địa vị trong xã hội, sự giàu có... Tất cả những điều này xuất phát từ thế gian mà ra chứ không từ Chúa. Vì vậy, người yêu thế gian thì nơi người đó không có lòng yêu mến Chúa. Và nếu không yêu mến Chúa thì cũng không thể yêu thương người khác bằng tình yêu của Chúa được!


Trong câu 17, Sứ đồ Giăng nhắc nhở rằng người yêu thế gian chỉ sống cho đời này nên khi họ qua đời sự nghiệp họ cũng tiêu tan và linh hồn họ cũng bị hư mất! (Ma-thi-ơ 16:26). Ngược lại, phước hạnh cho người làm theo ý muốn Chúa, đồng nghĩa với yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em thì tồn tại mãi mãi vì sau khi lìa đời sẽ được ở cùng Chúa nơi Thiên Đàng phước hạnh.


Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê chín phẩm tính của Trái Thánh Linh trong Ga-la-ti 5:22. Phẩm chất quan trọng ông nêu lên đầu tiên là “lòng yêu thương.” Chúng ta chỉ có thể sống yêu thương theo Lời Chúa dạy khi chúng ta yêu mến Chúa và đặt mình dưới sự cai trị của Đức Thánh Linh, khi ấy bông trái Thánh Linh mới nở rộ trong đời sống. Lòng yêu Chúa sẽ đẩy lùi lòng yêu thế gian ra khỏi chúng ta, từ đó chúng ta mới có thể sống yêu thương với anh chị em mình. Không yêu thế gian nhưng hết lòng yêu mến Chúa, đó là bí quyết để phẩm tính yêu thương của Trái Thánh Linh thể hiện trong đời sống của mình.


Có những ham muốn thế tục nào còn tồn đọng trong đời sống của bạn không?


Lạy Chúa, xin cho con không yêu thế gian nhưng hết lòng kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Xin phẩm chất yêu thương của Trái Thánh Linh luôn thể hiện trong đời sống con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page