top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-03 Ưu tiên tương giao với Chúa


 

Câu gốc: “Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; tôi trông cậy nơi Lời Chúa” (câu 147).


Câu hỏi suy ngẫm: Khổ Thi-thiên này bày tỏ tinh thần tương giao với Chúa của Vua Đa-vít ra sao? Ông đến với Chúa vào những thời điểm nào trong ngày? Bạn noi gương Vua Đa-vít trong việc tương giao với Chúa như thế nào?


Đây là khổ thơ thứ 19 trong 22 khổ thơ của Thi-thiên 119, được bắt đầu bằng chữ Qoph trong mẫu tự tiếng Hê-bơ-rơ. Khổ thơ này bày tỏ tinh thần tha thiết kêu cầu Chúa của Vua Đa-vít, và ông cảm nhận được sự hiện diện của Ngài khi ông đến gần Chúa. Hai phần trong khổ thơ này trùng khớp với hai vế trong Gia-cơ 4:8, “Hãy đến gần Đức Chúa Trời” (câu 145-148), thì Ngài sẽ đến gần anh em” (câu 149-152).


Vua Đa-vít đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, và nguồn trông cậy duy nhất của ông chính là Đức Chúa Trời. Vì thế, ông khẩn thiết kêu cầu cùng Chúa đồng thời ông hứa sẽ vâng giữ luật lệ Ngài (câu 145-146). Để làm trọn lời hứa với Chúa, ông đã suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm (câu 147-148). Ông cho biết ông thức dậy trước rạng đông để kêu cầu cùng Chúa, và suốt canh đêm, mắt ông tỉnh táo để suy ngẫm Lời Chúa. Nhờ đó, ông nhận biết rõ lòng nhân từ của Chúa và vững tin rằng Ngài sẽ giải cứu ông (câu 149).


Vua Đa-vít ưu tiên tìm kiếm Chúa, tương giao với Ngài và suy ngẫm Lời Chúa trước khi bắt đầu ngày mới của ông. Ông sẵn sàng hy sinh giấc ngủ để ưu tiên dành thời gian cầu nguyện, tương/ giao với Chúa. Đây là một sự đầu tư không uổng phí cho đời sống tâm linh. Vua Đa-vít không chỉ đến với Chúa vào buổi sớm mai mà ông còn tương giao với Ngài trọn cả ngày. Luôn giữ mối tương giao với Chúa và suy ngẫm Lời Ngài đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong đời sống Vua Đa-vít. Vì thế, Đức Chúa Trời đã nói về ông như sau: “Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng Ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ Ta” (Công-vụ Các Sứ-đồ 13:22).


Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, Ngài đã nêu gương ưu tiên tương giao với Đức Chúa Cha. Ông Mác ký thuật: “Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó” (Mác 1:35). Việc ưu tiên giữ mối tương giao với Chúa rất quan trọng trên hành trình đức tin của chúng ta. Bắt đầu một ngày mới, chúng ta nên đến với Chúa và suy ngẫm Lời Ngài để được Chúa hướng dẫn trọn một ngày sống theo ý muốn của Chúa. Chỉ có ở trong mối liên hệ với Chúa, chúng ta mới biết được ý muốn của Ngài để vâng phục. Càng đến gần Chúa để tìm kiếm và tương giao với Chúa qua Lời Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự ngọt ngào và phước hạnh trong mối liên hệ với Chúa. Vì chính Chúa đã phán hứa: “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).


Bạn có dậy sớm tìm kiếm Chúa, tương giao với Ngài, và suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày không?


Lạy Chúa, xin thêm sức cho con để con sẵn sàng dậy sớm ưu tiên tìm kiếm và tương giao với Chúa mỗi ngày. Xin Chúa hướng dẫn cuộc đời con sống theo ý Chúa đẹp lòng Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

68 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page